28 oktober
19:00 uur
Gemeentehuis

De gemeenteraad van Lochem

De gemeente Lochem heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast, controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren. En zij vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Nieuws

Op 17 oktober 2019 vindt in het gemeentehuis van 16.00 tot 17.00 uur de openbare vergadering plaats van de Adviesraad Sociaal Domein.

21 oktober
09:30 uur

Ondernemers en de gemeente. Twee werelden met vaak hetzelfde doel. Een sterke economie en een gemeente waarin het prettig leven, wonen en recreëren is. Om het contact tussen ondernemers en de gemeente...