27 januari
19:00 uur
Gemeentehuis

De gemeenteraad van Lochem

De gemeente Lochem heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast, controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren. En zij vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Nieuws

Door het jaar heen worden in onze gemeente meer dan 250 evenementen georganiseerd. Ook in 2020 staat er veel op het programma. Wilt u een evenement organiseren, vraag dan op tijd een...

27 januari
19:00 uur
Eefde

Op maandag 27 januari houdt de gemeente Lochem een inloopbijeenkomst over de traverse Eefde-Zuid. Binnenlopen is mogelijk tussen 19.00 en 21.00 uur in het Hart in Eefde. U bent van harte welkom.