Contact met de gemeente

Whatsapp 06 102 701 39
15 juni
19:00 uur
Gemeentehuis
  • 19:00 uur vragenhalfuur
  • 19:45 uur tafelgesprekken
  • 21:45 uur raadsvergadering

De publieke tribune is gesloten. U kunt de vergadering live volgen of achteraf terugkijken.

De gemeenteraad van Lochem

De gemeente Lochem heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast, controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren. En zij vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.