25 november
19:00 uur
Gemeentehuis

De gemeenteraad van Lochem

De gemeente Lochem heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast, controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren. En zij vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Nieuws

Dat kan in onze gemeente! ‘Nu nadenken over later’ dat is de boodschap in de speciale uitgave in de Berkelbode over ‘Langer fijn en veilig wonen’. Deze special is een initiatief van gemeente Lochem,...

Tot 30 november kunt u een enquête invullen over windmolens en zonneparken. In de vragenlijst staan vragen en stellingen over welk soort plekken geschikt is voor het opwekken van schone energie met...