De gemeenteraad van Lochem

De gemeente Lochem heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast, controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren. En zij vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Gemeentehuis gesloten 

Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten. Wij werken dan ook niet op afspraak.