27 januari
19:00 uur
Gemeentehuis
  • 19:00 uur vragenhalfuur
  • 19:30 uur tafelgesprekken
  • 21:15 uur raadsvergadering

De gemeenteraad van Lochem

De gemeente Lochem heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast, controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren. En zij vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Nieuws

Door het jaar heen worden in onze gemeente meer dan 250 evenementen georganiseerd. Ook in 2020 staat er veel op het programma. Wilt u een evenement organiseren, vraag dan op tijd een...

14 januari
11:48 uur
Almen

De gemeente heeft in overleg met de Vereniging Almens Belang en de werkgroep Wonen een woonvisie voor Almen gemaakt. Graag informeren wij de inwoners van Almen over deze visie tijdens een bijeenkomst...