19 november
19:00 uur
Gemeentehuis

De gemeenteraad van Lochem

De gemeente Lochem heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast, controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren. En zij vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Meer gemeenteraad

Nieuws

22 november
19:30 uur
Lochem

​​​​​​​Donderdag 22 november is vanaf 20.00 uur het Agro Innovatie Event in het gemeentehuis in Lochem. Het is ook de aftrap van De Innovatie Coöperatie, een nieuw netwerk van vernieuwers in en rondom...

Voordat Provinciale Staten een besluit nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om een inpassingsplan voor N346 Schakel Achterhoek-A1 (rondweg Lochem) vast te stellen, houden ze hierover een...