3 september
19:00 uur
Gemeentehuis
  • 19:00 uur vragenhalfuur
  • 19:30 uur tafelgesprekken
  • 21:15 uur raadsvergadering

De gemeenteraad van Lochem

De gemeente Lochem heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast, controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren. En zij vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Meer gemeenteraad

Nieuws

27 augustus
17:45 uur

Geen fossiele brandstoffen meer gebruiken in 2030. Wat betekent dat voor onze gemeente en voor u als inwoner? Daarover gaat de gemeente het samen met raadsleden, inwoners, bedrijven en organisaties...

24 augustus
12:00 uur
Langs de Berkel

Van 24 tot en met 26 augustus vindt het Berkelfestival plaats: een parelsnoer van leuke activiteiten in, op en rond de rivier de Berkel en in de Berkelsteden en -dorpen. Plaatselijke partijen...