4 maart
19:00 uur
Gemeentehuis

De gemeenteraad van Lochem

De gemeente Lochem heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast, controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren. En zij vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Meer gemeenteraad

Nieuws

Het Graafschapterrein in Lochem wordt vernieuwd. Een nieuwe indeling met betere parkeerplaatsen en meer groen. De gemeente heeft drie ontwerpen laten maken.

21 februari
19:00 uur
Almen

Op donderdag 21 februari is er een inloopavond in het dorpshuis van Almen over het ‘Zonnepark Afleidingskanaal’. Dit is een initiatief van IX Zon. Het project is in de opstartfase. Wij vinden het...