Contact met de gemeente

Whatsapp 06 102 701 39
6 april
19:30 uur
Gemeentehuis

In verband met de maatregelen rond het cornavirus is de publieke tribune gesloten. De vergadering is wel online te bekijken

De gemeenteraad van Lochem

De gemeente Lochem heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast, controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren. En zij vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.