3 september
19:00 uur
Gemeentehuis
  • 19:00 uur vragenhalfuur
  • 19:30 uur tafelgesprekken
  • 21:15 uur raadsvergadering

De gemeenteraad van Lochem

De gemeente Lochem heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast, controleert het college van burgemeester en wethouders of zij hun taken goed uitvoeren. En zij vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Meer gemeenteraad

Nieuws

27 augustus
17:45 uur

Geen fossiele brandstoffen meer gebruiken in 2030. Wat betekent dat voor onze gemeente en voor u als inwoner? Daarover gaat de gemeente het samen met raadsleden, inwoners, bedrijven en organisaties...

De Exelsebrug over het Twentekanaal in de weg van Laren naar Lochem v.v. (N346) is vanaf maandag 6 augustus enkele weken afgesloten voor auto’s en fietsers. Hou rekening met extra reistijd, vanwege de...