Als u naar Lochem of binnen Lochem verhuist, dan geeft u dit aan de gemeente door. Doe dit niet eerder dan 4 weken voor u verhuist en niet later dan 5 dagen nadat u verhuist. Als u zich in Lochem inschrijft, schrijven wij u automatisch uit bij uw vorige gemeente. Als u buiten de gemeente Lochem verhuist dan geeft u dit door bij uw nieuwe gemeente.

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Gaat u bij iemand inwonen, dan heeft u een Verklaring van inwoning nodig.

U kunt ook een afspraak maken om uw verhuizing in het gemeentehuis door te geven.

Moeten mijn gezinsleden ook een verhuisformulier invullen?

Als u een geregistreerd partnerschap heeft of u bent getrouwd dan hoeft uw partner geen eigen verhuisformulier in te vullen. In het formulier kunt u ook aangeven of uw  kinderen meeverhuizen.

Welke instanties of organisaties hoef ik niet zelf te informeren over mijn verhuizing?

(Semi- ) overheidsorganisaties krijgen uw nieuwe adres automatisch, zoals bijvoorbeeld Tribuut. Op de website staat een overzicht van instanties die voor u van toepassing kunnen zijn: Wie krijgen mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)? | Rijksoverheid.nl

Waar kan ik mijn nieuwe e-mailadres of telefoonnummer doorgeven?

De gemeente slaat uw e-mailadres en telefoonnummer niet op bij uw persoonsgegevens in de centrale Basisregistratie Personen.

Uw e-mailadres of telefoonnummer vragen wij alleen als we van u een aanvraag behandelen. Loopt er een aanvraag en is uw e-mailadres of telefoonnummer veranderd? Dan kunt u dat aan ons doorgeven via ons contactformulier. Als u een zaaknummer van ons heeft ontvangen, wilt u dit dan meesturen?

Bent u klant van 't Baken dan kunt u contact opnemen met 't Baken.

Briefadres?

Alleen als u geen woonadres heeft kunt u zich laten inschrijven op een briefadres (postadres). Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken.

Verhuist u naar het buitenland?

Vertrekt u voor tenminste 8 maanden naar het buitenland, geeft u dit dan door aan de gemeente. Dit kan vanaf 5 dagen voor vertrek online of aan de balie. Meer informatie vind u bij de pagina verhuizen van en naar het buitenland.

Verhuist u vanuit het buitenland?

Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Lochem, schrijf u dan in bij de gemeente. Dit doet u als u 4 maanden of langer blijft. Dit mag niet later dan 5 dagen na uw verhuizing. Meer informatie vindt u op de pagina verhuizen van en naar het buitenland.

Maak kennis met Lochem

Heeft u nog niet eerder in de gemeente Lochem gewoond? Kijk dan op de pagina Maak kennis met Lochem. Hier vind u aantal handige tips om het leven in de gemeente Lochem te verkennen.