Een klacht over de openbare ruimte kunt u melden. Denk aan een losse stoeptegel, overhangend groen, een verkeersbord dat kapot is, straatverlichting die niet brandt, afvaldumping of een achtergelaten fiets. Bij afval in de openbare ruimte gaat het bijvoorbeeld om het plaatsen van afval naast ondergrondse containers, zwerfafval of achtergelaten fietsen. 

Circulus onderhoudt voor de gemeente Lochem de openbare ruimte en behandelt de meldingen.

Gevaarlijke situatie buiten kantooruren

Bel 0900-8844 als een melding niet kan wachten tot de volgende werkdag. Denk aan olie of een boom op de weg, wateroverlast of gaten in de weg. Deze servicelijn van de politie schakelt met de juiste (storings)diensten.

Schade of gevaarlijke situatie door extreem weer. Waar meldt u dat?

Beleid

In het plan voor Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (pdf, 13.338 KB)   (IBOR) stelt de gemeente de hoofdlijnen vast voor beheer en onderhoud van verhardingen, groen, straatreiniging, speelvoorzieningen en van objecten zoals verlichting en straatmeubilair. Dat geldt ‘van gevel tot gevel’ en ‘van tuin tot tuin’. Het plan legt via kwaliteitsbeelden vast wat de onderhoudsniveaus moeten zijn. Circulus-Berkel verzorgt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.