Op de volgende manieren kunt u invloed uitoefenen op de besluiten die de gemeenteraad neemt.

  • Een e-mail sturen aan alle raadsleden
  • Een brief sturen t.a.v. de gemeenteraad
  • Contact opnemen met één van de raadsleden
  • Meepraten over onderwerpen waarover de raad tijdens de Politieke Avonden voor het eerst spreekt. Lees op de pagina Vergadering bijwonen hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.
  • Uw initiatief presenteren aan de gemeenteraad. Ook hiervoor moet u zich aanmelden.
  • Lid worden van het digitaal inwonerpanel Lochem Spreekt.

Uw initiatief presenteren aan de gemeenteraad

Voor een project, een initiatief of een ander idee kunt u op 3 manieren aandacht vragen van de gemeenteraad. U kunt met de griffie overleggen welke manier het beste past bij uw initiatief.

Open tafelgesprek

In een open tafelgesprek kunt u uw initiatief aan de gemeenteraad presenteren. Dit gesprek vindt plaats op een maandagavond en duurt maximaal 45 minuten.

Initiatieftafel

Wanneer een bepaalde plek een belangrijke rol speelt bij uw initiatief, kunt u de raad uitnodigen voor een werkbezoek. Zij komen bij u langs met de ‘initiatieftafel’ en gaan ter plekke met u in gesprek over uw initiatief.

Inwonerinitiatiefvoorstel

Met het indienen van een inwonerinitiatiefvoorstel kunt u zelf een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Op een aantal uitzonderingen na, kan het inwonerinitiatief overal over gaan. U kunt een voorstel indienen als ten minste 50 inwoners en/of maatschappelijke organisaties het ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ideeënmakelaars. Zij denken graag met u mee.