Samen in Lochem

Samen zijn we gemeente Lochem en nemen we verantwoordelijkheid voor elkaar en onze leefomgeving. Graag betrekken wij u wanneer wij plannen of nieuw beleid maken. U kunt ook de gemeente betrekken als u een goed idee of plan hebt voor uw omgeving. Dit noemen we participatie. Op deze pagina leest u hoe participatie geregeld is in onze gemeente.  

Meedoen en meepraten 

Participeren betekent: meedoen. De gemeente wil graag haar inwoners betrekken bij de plannen die zij maakt. Meepraten, meedenken en meedoen door inwoners is belangrijk. Het maakt dat de gemeente haar plannen kan verbeteren en beter kan afstemmen op wat inwoners belangrijk vinden. Zo sluiten we zo goed mogelijk aan bij de brede belangen van de samenleving. Dat sluit aan bij waar wij voor staan als democratie. 

Inwoners kunnen het ook belangrijk vinden dat de gemeente meedenkt- of doet met hen. Dan betrekken inwoners de overheid bij hun plan of initiatief en denken wij als gemeente mee.  

Hoe betrekken we u bij plannen? 

Ideeën en reacties kunnen plannen beter maken, of zorgen voor draagvlak. Daarom  bedenken we voor elk onderwerp wat de inbreng van inwoners kan zijn. We onderzoeken wie direct belang heeft bij het onderwerp en hoe we hen zo goed mogelijk kunnen betrekken.  Maar ook stellen we ons de vraag wat de invloed van inwoners kan zijn bij het onderwerp. Willen we mensen alleen raadplegen of vragen we advies of is er ook ruimte voor meedenken en meebeslissen? Hoe we dit doen leest u in onze participatieaanpak ‘Participatie in Lochem (pdf, 230 KB) ’.

Via gemeentenieuws in de Berkelbode, lochem.nl en social media maken wij vervolgens bekend wat de plannen zijn en hoe we daar inwoners bij willen betrekken. En belangrijk: wat we met de inbreng van inwoners gaan doen.

We stimuleren als gemeente ook inwoners die een plan hebben voor hun omgeving in gesprek te gaan met buren of andere belanghebbenden. Ook dan kan overleg helpen om een plan beter te maken. Of het kan helpen om uw omgeving mee te nemen in wat u van plan bent. Denk aan het huis (ver)bouwen, het aanleggen van een uitrit of een plan voor de hele buurt. Hoe u uw omgeving daarbij kunt betrekken leest u op de pagina Omgevingswet

Hoe kunt u de gemeente betrekken bij uw plan of idee?

Misschien heeft u zelf een goed idee of zelfs een concreet plan voor uw wijk of buurt. Maar weet u niet hoe u dit aan moet pakken. Dan bent u bij de ideeënmakelaars aan het goede adres! Zij zijn uw aanspreekpunt voor inwonerinitiatieven, de verbindende schakel tussen initiatiefnemers, de kernwethouders en de gemeentelijke organisatie. Lees meer informatie op de webpagina van de ideeënmakelaars. Daar stellen zij zich ook voor. 

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de gemeente Lochem. Op de webpagina Blijf op de hoogte leest u meer informatie hierover.

Waar lees ik over de besluiten die de gemeente neemt, die invloed hebben op mijn buurt?

De gemeente neemt veel besluiten die invloed hebben op uw buurt. Denk aan bouwplannen, verkeersmaatregelen, aangevraagde en verleende vergunningen en regelgeving. Deze besluiten maakt de gemeente officieel bekend.

U leest meer over de bekendmakingen op de webpagina Bekendmakingen. U vindt daar een link naar alle bekendmakingen van de gemeente Lochem van het afgelopen jaar. U kunt u ook abonneren op de bekendmakingen.

Wilt u uw mening geven via inwonerpanel Lochem Spreekt?

Geeft u graag uw mening over belangrijke zaken die onze mooie gemeente aangaan? Een manier is via het inwonerpanel Lochem Spreekt. Meld u aan voor dit digitaal inwonerpanel op de website lochemspreekt.nl. Als panellid ontvangt u gemiddeld 4 keer per jaar een korte online vragenlijst. Invullen gaat eenvoudig en kost u per keer gemiddeld 5 tot 10 minuten. Per keer beslist u of u meedoet. U ontvangt altijd als eerste de uitkomsten van het onderzoek per e-mail. 

De vragenlijsten per post ontvangen kan ook. Geeft u dan uw adres door aan Moventem, dat het inwonerpanel ondersteunt, telefoon (0575) 76 02 27. 

Welke dorpsraden en belangenverenigingen zijn er?

De dorpsraden en belangenverenigingen zetten zich in voor uw leefomgeving. In de gemeente Lochem zijn er 9. U leest op de webpagina Belangenverenigingen welke precies en waar u meer informatie kunt vinden. 

Hoe kan ik invloed uitoefenen op besluiten die de gemeenteraad neemt?

Dat kan op verschillende manieren. Daarover leest u meer op de webpagina Uw invloed.

Kan ik de raadsvergadering bijwonen?

U bent van harte welkom. De raadsvergaderingen zijn openbaar. Bekijk de kalender van de raad. Daar vindt u de data en de agenda’s van de vergaderingen. Wilt u meepraten aan tafel of een schriftelijke bijdrage delen met de raad? Lees op pagina Vergadering bijwonen over hoe u dat kan doen.   

Wat doet de adviesraad sociaal domein?

De leden van de adviesraad sociaal domein geven gevraagd en ongevraagd advies over het sociale beleid van de gemeente Lochem. Op hun website www.adviesraadlochem.nl stellen zij zich voor en vertellen zij meer over wat zij doen. De adviesraad sociaal domein nodigt u uit om hen te informeren!