De gemeente neemt veel besluiten die invloed hebben op uw buurt. Denk aan bouwplannen, verkeersmaatregelen, aangevraagde en verleende vergunningen en regelgeving. Deze besluiten maken we officieel bekend. Op overheid.nl vindt u deze bekendmakingen.

Bekijk de bekendmakingen van de gemeente Lochem op overheid.nl (van het afgelopen jaar).

U kunt zich abonneren op de bekendmakingen. U ontvangt dan berichten over uw buurt per e-mail. Het voordeel is dat u ook berichten van het o.a. waterschap, belastingdienst Tribuut en provincie kunt ontvangen als die werken uitvoeren bij uw in de buurt. In de bekendmaking vind u eventueel ook stukken die (tijdelijk) ter inzage liggen. 

Ook in Gemeentenieuws in huis-aan-huis blad Berkelbode vindt u de bekendmakingen van de gemeente. Dit is een extra service. U kunt zich abonneren op onze e-mailservice, u ontvangt dan wekelijks het gemeentenieuws in uw e-mail.

Reageren

Vaak staat bij een bekendmaking wie contactpersoon is. Wilt u meer informatie over procedures bij besluiten of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de persoon die bij de bekendmaking genoemd is. Dat kan telefonisch, schriftelijk of op afspraak.

Stukken inzien

Als u in de bekendmaking kopje 'Stukken inzien' ziet staan dan kunt u de stukken ook via deze website inzien.