Het vragenhalfuur, de tafelgesprekken en de raadsvergadering zijn openbaar. U kunt dus altijd plaatsnemen op de publieke tribune. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

U kunt ook meepraten als de raad een onderwerp voor het eerst bespreekt bij een beeldvormende of meningvormende tafel. Dit kan namens uzelf of een organisatie. 

Meepraten over een onderwerp kan op twee manieren:

  1. U kunt tijdens een beeldvormende of meningvormende tafel meepraten. Dit kan namens uzelf of namens een organisatie. U moet zich hiervoor aanmelden bij de griffie via het aanmeldformulier of door te bellen naar telefoonnummer: (0573) 289 222. Aanmelden kan t/m de zondag vóór de Politieke Avond. 
  2. Daarnaast is het mogelijk uw bijdrage schriftelijk met de raad te delen. Dit kan uiterlijk t/m zondag voor de Politieke Avond. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken. De raadsleden kunnen dan voor de vergadering kennis nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@lochem.nl of per post versturen naar: Gemeente Lochem, t.a.v. De Griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Houdt u er wel rekening mee dat het verwerken van de post enkele dagen kan duren. We raden daarom aan uw bijdrage te versturen per e-mail.