Voor maatschappelijke inwonerinitiatieven die bijdragen aan verbinding en dialoog kan een bijdrage uit het “Budget Dichtbij” verleend worden. Initiatiefnemers kunnen daarvoor contact opnemen met de Ideeënmakelaars van de gemeente.  

De gemeente krijgt regelmatig vragen van initiatiefnemers.  Zij vragen welke weg zij moeten bewandelen om een initiatief te kunnen realiseren.  Zij vragen soms ook of de gemeente hen daarbij kan helpen. En soms is ook wat budget nodig om het initiatief verder op weg te helpen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage is het belangrijk dat:

  • Het initiatief aansluit bij de plannen van het college. Denk aan energie duurzaam opwekken, zorgen voor een prettig leefklimaat of bevorderen dat mensen meedoen in de samenleving.
  • De aanvrager, in overleg met een van de Ideeënmakelaars, kan aangeven hoe de activiteit, het plan bijdraagt aan verbinding en/of dialoog.

Ideeënmakelaars

Voor inwoners met een idee of initiatief zijn de ideeënmakelaars van de gemeente Lochem de eerste contactpersoon. Zij denken graag met u mee.

  • Beleid “Budget Dichtbij” (In bewerking)