Een cultuurhistorische waardenkaart brengt de cultuurhistorische waarden integraal in beeld. Het sluit aan bij de steeds meer ruimtelijke benadering van de zorg voor ons erfgoed, waarbij behalve naar objecten vooral ook naar de samenhang en de (historisch) ruimtelijke structuur wordt gekeken. 

Cultuurhistorische waardenkaart

Bekijk de kaart in een volledig scherm.

 

Naast de vorming van het erfgoed- en ruimtelijke beleid, kan een cultuurhistorische waardenkaart ook gebruikt worden voor toeristisch- recreatieve-, groene- en andere beleidsdoelen.

In de cultuurhistorische waardenkaart is vooral aandacht besteed aan het zichtbare, landschappelijke en gebouwde erfgoed. De cultuurhistorische waardenkaart bestaat uit een tweetal kenmerkenkaarten (landschap en bouwkunst/stedenbouw), twee waarderingskaarten (landschap en bouwkunst/stedenbouw), zes themakaarten en een integrale ensemblekaart waarop de cultuurhistorische ‘toppers’ van Lochem zijn weergegeven.

In de rapportage worden alle kaarten uitgebreid toegelicht. Samen geven al deze documenten een overzicht op gemeentelijk schaalniveau van het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed.