Het gemeentebestuur werkt samen met verschillende partijen en organisaties. Er zijn verschillende vormen van samenwerking:

Privaat of publiekrechtelijk

Een samenwerking kan op privaatrechtelijke basis of op publiekrechtelijke basis.

Zeggenschap en/of financieel belang

Een samenwerking kan gericht zijn op bestuurlijke belangen, financiële belangen maar ook op beide. Onder bestuurlijk belang verstaan we dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur hetzij door stemrecht. Het financiële belang betekent dat de gemeente een financiële verantwoordelijkheid (en daarmee dus ook een zeker risico) heeft. Wanneer de gemeente een bestuurlijke én financiële samenwerking aangaat heet dat ook wel een "verbonden partij".

Met wie werkt het gemeentebestuur samen?

Hieronder vindt u een overzicht.

Verbonden partijen

De gemeente Lochem neemt deel in de volgende verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk)

Stichtingen (privaatrechtelijk)

  • Strategische Board Stedendriehoek (Twello)
  • Stichting Achterhoek Toerisme
  • Stichting de Lochemse Uitdaging
  • Stichting Bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek
  • Stichting Veilig Thuis NOG

Deelnemingen (privaatrechtelijk)

  • NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (Den Haag)
  • NV Vitens (Velp)
  • B.V. Alliander (Amsterdam)
  • Circulus (voorheen Circulus-Berkel en Berkel Milieu) NV (Zutphen)

Beleidsstukken verbonden partijen

Andere vormen van samenwerking

Naast deze formele samenwerkingsverbanden werkt de gemeente, natuurlijk, ook samen met andere organisaties om doelen en resultaten te kunnen bereiken. Eenmalig, structureel, meer of minder vastgelegd in afspraken. Denk hierbij aan een overeenkomst met buurtbewoners dat zij zelf het groen in hun wijk onderhouden. Of denk aan de afspraak met een buurgemeente om bepaalde taken samen uit te voeren.