De havens aan de Twentekanalen vervullen een belangrijke rol voor de overslag van goederen. Ze liggen centraal op de route in het Europese transportnetwerk van de Rotterdamse en Amsterdamse zeehavens naar de Baltische staten. Een goede bereikbaarheid over water in Oost-Nederland biedt kansen om duurzaam en op nationaal en internationaal niveau economische activiteiten te ontwikkelen en te versterken.

Samenwerking

De gemeenteraden van Hengelo, Enschede, Almelo, Lochem en Hof van Twente gingen eind 2014 akkoord met het voorstel voor een Gemeenschappelijk Havenbeheer Twente (GHT). Het belangrijkste doel hiervan is om alle haventaken voor beheer en goederenvervoer te bundelen en te professionaliseren. Bijvoorbeeld door het heffen en invorderen van havengelden, kadegelden en opslaggelden centraal en eenduidig te organiseren. Maar bijvoorbeeld ook door aandacht te hebben voor de infrastructuur en veiligheid van de havens aan de Twentekanalen.

Havenbedrijf Twente

Vijf projectmanagers, afkomstig uit de vijf deelnemende gemeenten, werken in de netwerkorganisatie van Havenbedrijf Twente. Zij sturen elk een van de vijf werkgroepen (infrastructuur, veiligheid, profilering, economie en organisatie) aan. De havenmanager is als kwartiermaker het centraal aanspreekpunt. Hij geeft leiding aan het gemeenschappelijk havenbeheer en onderhoudt contacten met de werkgroepen en externe partijen.

Meer informatie over Havenbedrijf Twente vindt u op www.portoftwente.com/havenbedrijf.