De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. U kunt de griffie ook zelf benaderen. bijvoorbeeld als u een onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen.

Het algemene e-mailadres van de griffie is: griffie@lochem.nl. Per telefoon is de griffie bereikbaar via telefoonnummer: (0573) 28 92 22.

In Lochem bestaat de griffie uit de volgende personen:

Peter de Boer

Raadsgriffier
p.deboer@lochem.nl

Heleen Hartkamp

Raadsadviseur | Plaatsvervangend raadsgriffier
h.hartkamp@lochem.nl

Lars van Schooten

Junior Raadsadviseur
l.vanschooten@lochem.nl

Marjan Roetman

Administratief medewerkster
m.roetman@lochem.nl


Nevenfuncties