De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. Ook u kunt de griffie benaderen als u bijvoorbeeld een onderwerp onder de aandacht van de raad wilt brengen.

Het algemene e-mailadres van de griffie is: griffie@lochem.nl. Per telefoon is de griffie bereikbaar op: (0573) 28 92 22.

In Lochem bestaat de griffie uit de volgende personen:

Peter de Boer

Raadsgriffier
p.deboer@lochem.nl

Esther Koeslag

Plaatsvervangend raadsgriffier
e.koeslag@lochem.nl

Diana Klok

Medewerker griffie
d.klok@lochem.nl

Nevenfuncties