De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. U kunt de griffie ook zelf benaderen. bijvoorbeeld als u een onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen.

Het algemene e-mailadres van de griffie is: griffie@lochem.nl. Per telefoon is de griffie bereikbaar via telefoonnummer: (0573) 28 92 22.

In Lochem bestaat de griffie uit de volgende personen:

Peter de Boer

Raadsgriffier
p.deboer@lochem.nl

Esther Koeslag

Medewerker griffie | Plaatsvervangend raadsgriffier
e.koeslag@lochem.nl

Diane Klok

Medewerker griffie
d.klok@lochem.nl

Heleen Hartkamp

Nathalie Nede

Raadsadviseur
n.nede@lochem.nl​​​​​​​


Nevenfuncties