Iedere 2 weken op maandag houdt de gemeenteraad een 'Politieke Avond'. Elke Politieke Avond begint om 19.00 uur en eindigt uiterlijk om 22.30 uur. In de agenda ziet u de vragen die raadsleden aan het college gaan stellen en de onderwerpen die de raad bespreekt tijdens de Politieke Avond.  De stukken die bij de onderwerpen horen, kunt u online lezen. U klikt daarvoor op het agendapunt.

De Politieke Avond

Vaste onderdelen zijn:

  • vragenhalfuur en ontmoeting
  • bespreking onderwerpen in twee rondes
  • raadsvergadering.

Agenda en stukken vindt u ook in de app Notubox

Vragenuur (19.00 uur)

In het  vragenhalfuur stellen de politieke partijen vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W beantwoordt de vragen meestal direct.

Tafels (19.45 en 20.45 uur)

We praten over verschillende onderwerpen in 2 rondes van elk 3 kwartier. Per ronde bespreken raadsleden maximaal 3 onderwerpen tegelijk. Elk onderwerp aan een eigen tafel.

De onderwerpen kunnen met verschillende doelen worden besproken:

  • informeren: het college of een andere partij geeft de raad informatie over een bepaald onderwerp. Raadsleden kunnen vragen stellen om het onderwerp beter te begrijpen.
  • adviseren: het college vraagt de raad om advies.
  • beeldvormen: de raad vormt zich een beeld over een voorstel of memo van het college. Raadsleden en inwoners kunnen elkaar en het college vragen stellen over het voorstel.
  • meningvormen: raadsleden en college vertellen elkaar wat ze van een voorstel vinden. Ze proberen de ander te overtuigen van hun standpunten.

Raadsvergadering (21.45 uur)

Na een korte pauze volgt de raadsvergadering. Het eerste deel van de vergadering gaat over onderwerpen die de raad wil bespreken. Is een onderwerp besproken, dan stemt de raad direct over het voorstel en eventuele aanpassingen of toevoegingen. Is over een onderwerp geen gesprek nodig in de vergadering, dan stemt de raad in het tweede deel van de vergadering over het onderwerp.

De raad volgen

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus wordt (bijna) de hele Politieke Avond uitgezonden op internet. U kunt de uitzendingen live en achteraf bekijken via www.lochem.nl/politiekeavond. Het is niet mogelijk in het gemeentehuis de vergaderingen bij te wonen.

U kunt wel meepraten als de raad een onderwerp voor het eerst bespreekt bij een beeldvormende of meningvormende tafel. Dit kan namens uzelf of een organisatie.

Meepraten kan op drie manieren:

  1. U kunt tijdens het tafelgesprek in het gemeentehuis meespreken. U moet zich hiervoor aanmelden bij de griffie via het aanmeldformulier of door te bellen naar (0573) 289 222. Aanmelden kan t/m de donderdag voor de Politieke Avond. Bij het inspreken staat de veiligheid voorop: de plek wordt tussen de verschillende insprekers steeds schoongemaakt en u zit op minimaal 1,5 meter afstand van de raadsleden.
  2. Ten tweede is het mogelijk met uw computer of tablet live mee te spreken tijdens het tafelgesprek. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij de griffie zoals hierboven staat aangegeven.
  3. Daarnaast is het mogelijk uw bijdrage schriftelijk met de raad te delen. Dit kan uiterlijk de donderdag vóór de Politieke Avond. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken. De raadsleden kunnen dan voor de vergadering kennis nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@lochem.nl of per post versturen naar: Gemeente Lochem, t.a.v. De Griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Houdt u er wel rekening mee dat het verwerken van de post enkele dagen kan duren. We raden daarom aan uw bijdrage te versturen per e-mail.

Ook kunt u via het Twitteraccount @raadLochem op de hoogte blijven van de bezigheden van de raad.