In Nederland is de woningnood hoog. Ook in de gemeente Lochem. Er is grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. In de kernvisies Wonen staat voor ieder dorp en de stad Lochem welke woningbouwplannen er zijn. Het gaat om het aantal nieuwbouwwoningen, het type woningen en de locaties voor de periode tot 2030.

1300 woningen

Er worden ruim 1300 nieuwe woningen bouwen verdeeld over de kernen. Voor ongeveer 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. In de uitvoering kijken we naar de relatie tussen groen, bodem en water. En wat de gevolgen zijn voor onze duurzame inrichting, klimaat en biodiversiteit.

Informatie per kern

Hier vindt u per kern alle informatie die tot nu toe bekend is. Zodra er meer informatie bekend is over de bouwplannen dan vindt u dit op deze pagina‚Äôs. 

Uitvoering van de plannen

De gemeenteraad heeft alle plannen vastgesteld. Nu kan het werk beginnen. We starten met de ruimtelijke procedures. Welke dat zijn verschilt per locatie en is afhankelijk van de initiatiefnemer. Belangrijke stappen zijn het vinden van overeenstemming tussen de grondeigenaren, het opstellen van het stedenbouwkundig plan en onderzoeken doen voor de ruimtelijke procedures.

Belanghebbenden en omwonenden betrekken we bij de uitwerking van de concrete plannen. Zij ontvangen daar dan een uitnodiging voor. Zodra we hiermee beginnen  leest u dat op deze pagina en in ons gemeentenieuws in de Berkelbode.