Woningeigenaren, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en woningverhuurders kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. De gemeente heeft hiervoor drie subsidies.

Subsidie – Energieadvies aan huis

Met deze subsidie kunt u als woningeigenaar bij de gemeente subsidie aanvragen voor energieadvies bij u thuis. Energieadvies draagt bij aan kennis over uw woning. Want per huis is het verschillend welke isolatiemaatregel het meeste nut heeft. Verkeerd isoleren doet meer kwaad dan goed. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot vochtproblemen en gezondheidsklachten. Gaat u aan de slag met het advies van een energieadviseur? Dan weet u zeker dat u het juiste doet voor uw woning.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Hoe komt u in aanmerking voor de subsidie?

 • U bent eigenaar-bewoner van een bestaande woning in de gemeente Lochem
 • U laat het advies uitvoeren door een erkende energieadviseur. 
 • Binnen vier maanden na het advies dient u een subsidieaanvraag in via het bovenstaande formulier. Alleen volledig ingevulde documenten, voorzien van alle bijlagen, worden in behandeling genomen.

De volledige subsidieregeling: Subsidieregeling energieadvies

Wat is de maximale subsidie bijdrage?

U krijgt de werkelijk gemaakte kosten vergoed, met een maximaal € 250. 

Wilt u meer weten over deze subsidie?

Stuur een e-mail naar q.hoitink@lochem.nl of vul het contactformulier in (t.a.v. cluster milieu).

Direct de subsidie aanvragen?

Vul het aanvraagformulier (pdf, 77 KB)  in.

Het vinden van een energieadviseur

Voor een energieadvies kunt u terecht bij onze lokale energiecoöperatie LochemEnergie zie hiervoor https://lochemenergie.net/form/aanvraag-energie-adviseur. Lochem Energie helpt u ook graag bij het aanvragen van deze subsidie.

U kunt ook een vakbekwame en betrouwbare energieadviseur vinden via deze link Maatwerkadvies Energiebesparing Lochem Woningcheck 2023 of via centraalregistertechniek.nl. Kies altijd een adviseur van een bedrijf met een BRL9500-02-certificaat. 

Meer tips kunt u vinden op de pagina: Tips voor het vinden van een energieadviseur - gemeente Lochem

Subsidie - Woningisolatie

Met deze subsidie kunt u als woningeigenaar subsidie aanvragen voor het isoleren van uw huis. Door uw woning te isoleren, verlaagt u uw energieverbruik. Met isolatie woont u dus prettiger en voordeliger. Om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn, moeten alle woningen duurzaam worden verwarmd. Om duurzaam te kunnen verwarmen is een goede isolatie van de woning nodig. Daarom is het belangrijk dat u nu al begint met de isolatie van uw woning.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Hoe komt u in aanmerking voor de subsidie?

 • U woont in een woning in de gemeente Lochem en bent eigenaar van de woning.
 • Uw woning heeft een Woz-waarde lager dan €432.000 en is gebouwd voor 1995. U controleert dit bij het WOZ waardeloket.
 • Uw woning heeft een energielabel G, F, E of D. Of twee onderdelen van uw woning zijn slecht geïsoleerd. U controleert dit bij Milieu centraal.
 • Als u uw spouwmuur isoleert na 1 augustus, moet u voldoen aan de voorwaarden van de provincie Gelderland voor natuurvriendelijk isoleren. Hierover leest u meer in de Factsheet Gebouwen isoleren en natuurbeheer (pdf, 204 KB) .
 • Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente Lochem.

Wat is de maximale subsidie bijdrage?

Hoeveel subsidie u krijgt, hangt af van het gezamenlijke inkomen van uw huishouden in 2022.

 • Verdienden u en uw partner in 2022 €60.000 of meer? U kunt subsidie ontvangen voor 20% tot €500.
 • Verdienden u en uw partner in 2022 minder dan €60.000? U kunt subsidie ontvangen voor 50% tot €2500

De hoogte van uw inkomen controleert u op Mijn belastingdienst.

 1. Klik op de welkomstpagina op ‘Mijn gegevens’. 
 2. Klik bij ‘inkomensverklaring en geregistreerd inkomen’ op ‘Inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken’.
 3. Op de pagina ‘Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen’ ziet u bij het betreffende jaar uw inkomen staan.

Wilt u meer weten over deze subsidie?

Lees ook de extra uitleg (pdf, 80 KB) . Stuur een e-mail naar info@lochem.nl of vul het contactformulier in (t.a.v. cluster milieu).

De volledige subsidieregeling: Subsidieregeling woningisolatie

Direct de subsidie aanvragen?

U kunt het formulier direct online invullen als de werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Of u kunt de pdf-versie van het aanvraagformulier (pdf, 151 KB)  downloaden, invullen en opsturen.

U kunt het formulier betalingsverzoek direct online invullen als de werkzaamheden al zijn afgerond. Of u kunt de pdf-versie van het formulier betalingsverzoek (pdf, 159 KB)  downloaden, invullen en opsturen.

Hulp bij woningisolatie

Het isoleren van uw woning is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bij het Energieloket Lochem kunt u hulp krijgen.

Veelgestelde vragen

 • Kan ik subsidie krijgen als mijn woning in het verleden is geïsoleerd?
  U kunt subsidie ontvangen tot 12 maanden na het ontvangen van de factuur, zolang dit na 1 januari 2023 was.
 • Kan ik deze subsidie combineren met andere subsidies?
  U kunt deze subsidie combineren met alle beschikbare subsidies van Rijk, provincie en gemeente.
 • Hoe voldoe ik aan de voorwaarden voor natuurbescherming?
  De voorwaarden hangen af van de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Heeft u uw spouwmuur geïsoleerd tussen 1 januari en 1 augustus 2023? Dan geldt er een uitzondering op deze voorwaarde. Voor spouwmuurisolatie na 1 augustus hangen de voorwaarden af van de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Om dit vast te stellen, is een ecologische quickscan nodig. Als beschermde diersoorten worden uitgesloten, kunt u zo aan de slag. Als deze niet worden uitgesloten, is nader onderzoek en uiteindelijk een ontheffing nodig. Het is vaak niet zinvol om een ontheffing aan te vragen alleen voor het isoleren van één woningdeel. U kunt dan beter meerdere renovaties combineren of bij het isoleren samenwerken met uw buren om de kosten te delen. U leest meer in de factsheet Gebouwen isoleren en natuurbescherming (pdf, 204 KB)  van de provincie.
 • Moet ik de isolatiemaatregelen zelf voorschieten?
  Deze subsidie voorziet niet in de voorfinanciering. Wel is het mogelijk om de subsidie te laten uitkeren aan een isolatiebedrijf. Voor de financiering van isolatie kunt u gebruik maken van het Warmtefonds of de lening voor toekomstbestendig wonen.

Moet ik de isolatiemaatregelen zelf voorschieten?

Deze subsidie voorziet niet in de voorfinanciering. Wel is het mogelijk om de subsidie te laten uitkeren aan een isolatiebedrijf. Voor de financiering van isolatie kunt u gebruik maken van het Warmtefonds of de lening voor toekomstbestendig wonen.

Subsidie – Sterk maken voor zon op dak

Niet alle daken zijn nu geschikt voor zonnepanelen of zonnecollectoren. De gemeente Lochem wil zon op dak ook voor de eigenaren van deze daken graag mogelijk maken. Met deze subsidie kunt u:

 • Onderzoek laten uitvoeren naar de geschiktheid van de dakconstructie van één of meerdere panden voor de installatie van een zonnestroom- en/of zonnecollectorsysteem;
 • Het dak constructief laten aanpassen om deze geschikt te maken voor de installatie van een zonnestroom- en/of zonnecollectorsysteem. 

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Hoe komt u in aanmerking voor de subsidie?

 • U bent een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar of bewoner/gebruiker is van een pand binnen de gemeente Lochem.
 • Het pand mag geen eigendom zijn van een woningcorporatie.
 • De aanvrager heeft alle facturen betaald en alle activiteiten zijn voltooid op moment van aanvragen.
 • Binnen vier maanden na het uitvoering van het onderzoek of na plaatsing van het zonnesysteem dient u een subsidieaanvraag in via het bovenstaande formulier. Alleen volledig ingevulde documenten, voorzien van alle bijlagen, worden in behandeling genomen.

Wat is de maximale subsidie bijdrage?

Voor het uitvoeren van een dakconstructieonderzoek krijgt de werkelijk gemaakte kosten vergoed, met een maximaal € 1000.

Voor het aanpassen van de dakconstructie bedraagt de vergoeding:

 • € 60 per geplaatste zonnepaneel en € 100 per geplaatste m2 zonnecollector. In het geval van geïntegreerde zonnepanelen en thermische systemen is het maximale bedrag € 100 per m2.
 • Maximale vergoeding bedraagt € 2.500 voor een particulier dak, €5.000 voor het dak van een non-profit organisatie of kleine onderneming en € 10.000 bij een collectief initiatief.
 • bedragen zijn nooit hoger dan de factuur.

Wilt u meer weten over deze subsidie?

Kijk hieronder bij veel gestelde vragen of stuur een e-mail naar q.hoitink@lochem.nl of vul het contactformulier in (t.a.v. cluster milieu).

Direct de subsidie aanvragen?

Vul het aanvraagformulier (pdf, 36 KB)  in.

De volledige subsidieregeling: Subsidieregeling sterk maken voor zon op dak

Veelgestelde vragen

 1. Kan ik subsidie aanvragen voor mijn project?
  U kunt subsidie aanvragen als uw project gestart is na 13 februari 2023.
 2. Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
  U kunt subsidie aanvragen als alle werkzaamheden zijn afgerond en de facturen zijn betaald. Dien dan binnen 4 maanden uw subsidieaanvraag in.
 3. Hoeveel subsidie is er beschikbaar?
  Tot en met 2026 is er elk jaar €100.000 beschikbaar.
 4. Waarom wordt er geen voorschot gegeven?
  De tijd tussen de offerte en de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden kan erg lang zijn. Dit zorgt voor veel administratie. Daarom is ervoor gekozen dat alleen achteraf subsidie kan worden aangevraagd.
 5. Waar kan ik meer informatie vinden over de subsidie “sterk maken voor zon op dak”?
  In het zoekvenster op onze website kunt u zoeken op “subsidie voor energiebesparende maatregelen”. Subsidie voor energiebesparende maatregelen - gemeente Lochem

Subsidie – Duurzame innovatie

Heeft u een plan dat helpt om onze gemeente duurzamer te maken? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een financiële bijdrage. Het zogenaamde innovatiebudget is bedoeld om vernieuwende projecten een stapje verder te helpen.

Meer weten over deze subsidie?

Lees dan op de pagina Subsidie duurzame innovatie (klimaat en samenleving) verder.

 

Landelijke subsidies

Voor een overzicht van de landelijke mogelijkheden kijkt u op de website energiesubsidiewijzer.nl.