Niet alle daken zijn nu geschikt voor zonnepanelen of zonnecollectoren. De gemeente Lochem wil zon op dak ook voor de eigenaren van deze daken graag mogelijk maken. Met de subsidie – Sterk maken voor zon op dak kunt u:

 • Onderzoek laten uitvoeren naar de geschiktheid van de dakconstructie van één of meerdere panden voor de installatie van een zonnestroom- en/of zonnecollectorsysteem;
 • Het dak constructief laten aanpassen om deze geschikt te maken voor de installatie van een zonnestroom- en/of zonnecollectorsysteem. 

Hoe komt u in aanmerking voor de subsidie?

 • U bent een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar of bewoner/gebruiker is van een pand binnen de gemeente Lochem.
 • Het pand mag geen eigendom zijn van een woningcorporatie.
 • De aanvrager heeft alle facturen betaald en alle activiteiten zijn voltooid op moment van aanvragen.
 • Binnen vier maanden na het uitvoering van het onderzoek of na plaatsing van het zonnesysteem dient u een subsidieaanvraag in via het bovenstaande formulier. Alleen volledig ingevulde documenten, voorzien van alle bijlagen, worden in behandeling genomen.

Wat is de maximale subsidie bijdrage?

Voor het uitvoeren van een dakconstructieonderzoek krijgt de werkelijk gemaakte kosten vergoed, met een maximaal € 1000.

Voor het aanpassen van de dakconstructie bedraagt de vergoeding:

 • € 60 per geplaatste zonnepaneel en € 100 per geplaatste m2 zonnecollector. In het geval van geïntegreerde zonnepanelen en thermische systemen is het maximale bedrag € 100 per m2.
 • Maximale vergoeding bedraagt € 2.500 voor een particulier dak, €5.000 voor het dak van een non-profit organisatie of kleine onderneming en € 10.000 bij een collectief initiatief.
 • bedragen zijn nooit hoger dan de factuur.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Veelgestelde vragen

 1. Kan ik subsidie aanvragen voor mijn project?
  U kunt subsidie aanvragen als uw project gestart is na 13 februari 2023.
 2. Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
  U kunt subsidie aanvragen als alle werkzaamheden zijn afgerond en de facturen zijn betaald. Dien dan binnen 4 maanden uw subsidieaanvraag in.
 3. Hoeveel subsidie is er beschikbaar?
  Tot en met 2026 is er elk jaar €100.000 beschikbaar.
 4. Waarom wordt er geen voorschot gegeven?
  De tijd tussen de offerte en de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden kan erg lang zijn. Dit zorgt voor veel administratie. Daarom is ervoor gekozen dat alleen achteraf subsidie kan worden aangevraagd.

Regelgeving

De volledige subsidieregeling: Subsidieregeling sterk maken voor zon op dak

 

Wilt u meer weten over deze subsidie?

Kijk hieronder bij veel gestelde vragen of stuur een e-mail naar energieloket@lochem.nl of vul het contactformulier in (t.a.v. cluster milieu).