Woningeigenaren, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en woningverhuurders kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. De gemeente heeft hiervoor diverse subsidies.

Subsidie – Energieadvies aan huis

Met de subsidie voor energieadvies aan huis kunt u als woningeigenaar bij de gemeente subsidie aanvragen voor energieadvies bij u thuis. Energieadvies draagt bij aan kennis over uw woning. Want per huis is het verschillend welke isolatiemaatregel het meeste nut heeft. Verkeerd isoleren doet meer kwaad dan goed. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot vochtproblemen en gezondheidsklachten. Gaat u aan de slag met het advies van een energieadviseur? Dan weet u zeker dat u het juiste doet voor uw woning.

Bekijk alle informatie en vraag direct aan.

Subsidie - Woningisolatie

Met de subsidie woningisolatie kunt u als woningeigenaar subsidie aanvragen voor het isoleren van uw huis. Door uw woning te isoleren, verlaagt u uw energieverbruik. Met isolatie woont u dus prettiger en voordeliger. Om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn, moeten alle woningen duurzaam worden verwarmd. Om duurzaam te kunnen verwarmen is een goede isolatie van de woning nodig. Daarom is het belangrijk dat u nu al begint met de isolatie van uw woning.

Bekijk alle informatie en vraag direct aan.

Subsidie - Woningisolatie bij energiearmoede

De subsidie woningisolatie bij energiearmoede is voor huiseigenaren die energietoeslag hebben ontvangen. U kunt deze samen met de subsidie woningisolatie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor huizen van minimaal dertig jaar oud (van voor 1995) en een lage energiekwaliteit. Het bedrag kan oplopen tot maximaal 2500 euro per woning.

Bekijk alle informatie en vraag direct aan.

Subsidie – Sterk maken voor zon op dak

Niet alle daken zijn nu geschikt voor zonnepanelen of zonnecollectoren. De gemeente Lochem wil zon op dak ook voor de eigenaren van deze daken graag mogelijk maken. Met de subsidie "Sterk maken voor zon op dak" kunt u:

  • Onderzoek laten uitvoeren naar de geschiktheid van de dakconstructie van één of meerdere panden voor de installatie van een zonnestroom- en/of zonnecollectorsysteem;
  • Het dak constructief laten aanpassen om deze geschikt te maken voor de installatie van een zonnestroom- en/of zonnecollectorsysteem. 

Bekijk alle informatie en vraag direct aan.

Subsidie – Duurzame innovatie

Heeft u een plan dat helpt om onze gemeente duurzamer te maken? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een financiële bijdrage. Het zogenaamde innovatiebudget is bedoeld om vernieuwende projecten een stapje verder te helpen.

Meer weten over deze subsidie?

Lees dan op de pagina Subsidie duurzame innovatie (klimaat en samenleving) verder.


Landelijke subsidies

Voor een overzicht van de landelijke mogelijkheden kijkt u op de website energiesubsidiewijzer.nl.