Subsidie duurzame innovatie

Heeft u een plan dat helpt om onze gemeente duurzamer te maken? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een financiële bijdrage. De gemeente heeft geld voor vernieuwende plannen waar zowel het klimaat als onze lokale samenleving beter van worden.  

Het zogenaamde innovatiebudget is bedoeld om vernieuwende projecten een stapje verder te helpen. Misschien heeft uw klimaatproject meer onderzoek nodig. Of een startbudget om andere subsidies te kunnen binnen halen. Het geld van de gemeente is ook bedoeld voor ondersteuning van gezamenlijke initiatieven van inwoners en ondernemers.

Klimaat en samenleving

Het project moet iets opleveren voor samenleving in de gemeente Lochem. U kunt onderbouwen op welke manier uw project iets bijdraagt voor bijvoorbeeld inwoners, kernen, ondernemers, of een bedrijfstak. Wethouder Lex de Goede (duurzaamheid): “In onze gemeente zit veel vernieuwingskracht. Dat laten inwoners, ondernemers en bijvoorbeeld agrariërs al op veel fronten zien. Het innovatiebudget is een steuntje in de rug voor initiatieven waar zowel ons klimaat, als onze lokale samenleving beter van worden.”

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking komt?

Hoe komt uw plan in aanmerking?

De aanvraag moet duidelijk omschrijven hoe uw plan helpt op weg naar een klimaatneutrale gemeente. Denk bijvoorbeeld aan: duurzamer maken van producten of productieprocessen, het toepassen van duurzame materialen of het vermijden het gebruiken van materialen. U kunt ook denken aan vernieuwing door andere manieren van samenwerking met inwoners, ondernemers en bedrijfsleven, of een vernieuwende manier van financiering.

Hoeveel kan ik krijgen als bijdrage?

De gemeentelijke bijdrage is maximaal de helft van het totale innovatiebudget van het project. Op dit moment kan een aanvraag maximaal € 30.000 inclusief BTW zijn. Ook plannen waarvoor slechts een klein bedrag nodig is zijn welkom. Projecten met cofinanciering verdienen de voorkeur. Het college van B&W bekijkt welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage.