Een alcoholvergunning heeft u nodig als u bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken schenkt. Dit geldt voor bedrijven, zoals een café, restaurant of slijterij, maar ook voor verenigingen en stichtingen, zoals een sportkantine of wijkgebouw.

Kosten

€ 453,00

Aanvragen

U kunt voor meer informatie en de aanvraag contact opnemen met mevrouw M. Hazewinkel of mevrouw C. Groenendijk. Beiden zijn het beste in de ochtend te bereiken op (0573) 28 92 22.

Wanneer aanvragen?

U moet een alcoholvergunning aanvragen als:

  • u een zaak start of overneemt
  • u in uw bedrijf een andere leidinggevende aanstelt
  • u de inrichting bouwtechnisch verandert, bijvoorbeeld door wijzigingen in het aantal toiletten, de ventilatie of de oppervlakte van uw bedrijf
  • de ondernemingsvorm wijzigt en dus het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Voorwaarden

  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar (voor een vereniging minstens 2 personen).
  • Alle leidinggevenden beschikken over een verklaring Sociale Hygiëne van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH).
  • Alle leidinggevenden voldoen aan de moraliteitseisen.
  • De inrichting voldoet aan een aantal inrichtingseisen, bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie en toiletten. Voor een slijterij geldt alleen een 15 m2 oppervlakte-eis. Als een slijterij onderdeel is van een supermarkt moet een zogenaamde verbindingslokaliteit worden aangebracht.
  • U staat als ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U beschikt als vereniging of stichting over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan beperkende voorschriften. Een stichting of vereniging mag bijvoorbeeld geen horecaruimte verhuren aan derden. Dit is om oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca tegen te gaan.

Voorbereiding aanvraag

Voordat u een aanvraag doet, neemt u telefonisch contact op met mevrouw C. Groenendijk. Zij informeren u over de juiste formulieren en bijlagen en stemmen met u af of er meerdere toestemmingen nodig zijn, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een melding activiteitenbesluit milieu.

Kan ik ook een tijdelijke alcoholontheffing krijgen?

Voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken bij bijzondere evenementen kan tijdelijke ontheffing worden verleend, eventueel samen met de evenementenvergunning

Regelgeving

Regelgeving staat in de Alcoholwet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Leges worden jaarlijks gepubliceerd in de Legesverordening.