Op deze pagina vind u de actuele APV (versie is bijgewerkt op 16 december 2021) van de gemeente Lochem. In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Lochem (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. 

De gewaarmerkte kaarten voor de bebouwde komgrenzen die vermeld staan in de APV staan onder Wettechnische informatie (als bijlagen). U kunt deze ook hier inzien