Het is niet toegestaan buiten een horecabedrijf alcoholhoudende dranken te verkopen. Wel kunt u een ontheffing aanvragen om tijdelijk zwak-alcoholhoudende dranken te verkopen, zoals tijdens een evenement. Ook voor het tijdelijk plaatsen van bijvoorbeeld een tapkar buiten een horecazaak is een ontheffing nodig.

Wat kost het?

€ 34,70

De aanvraag is gratis voor plaatselijke verenigingen en instellingen die niet-commerciële activiteiten organiseren voor hun leden of de plaatselijke bevolking.

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Voorwaarden

Voor een ontheffing gelden tenminste de volgende voorwaarden:

  • Voor een ontheffing moet u tenminste 21 jaar oud zijn en in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Een ontheffing kan maximaal 12 dagen geldig zijn;
  • Alleen zwak-alcoholisch dranken mogen worden verstrekt;
  • Personen beneden de 18 jaar mogen geen alcohol schenken, noch mag aan hen alcohol worden verstrekt.

Alcohol schenken tijdens een evenement

Voor een evenement gelden dezelfde regels voor het schenken van alcohol. Ook dan is een ontheffing vereist, maar u kunt deze gelijktijdig met de evenementenvergunning aanvragen.