Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen volwaardig en gelijkwaardig mee kan doen. Onder inclusie en diversiteit vallen thema’s als:

  • Antidiscriminatie
  • Laaggeletterdheid
  • (Digitale) toegankelijkheid
  • Seksuele- en genderdiversiteit
  • Diversiteit in culturen

En nog veel meer!

De gemeente Lochem kent een LIDA: een Lochemse Inclusie- en Diversiteitsagenda (pdf, 256 KB) . De agenda loopt van 2023 tot en met 2026 en geeft richting aan welke acties er komen gaan.

Toegankelijke looproutes

De gemeente Lochem vindt toegankelijkheid belangrijk. Daarom verbeteren we de toegankelijkheid van looproutes, zodat inwoners met rolstoel, rollator of ander hulpmiddel veilig en comfortabel kunnen bewegen. In 2022 voerden we een onderzoek uit naar de toegankelijkheid op de meeste gebruikte looproutes. De uitkomsten, inclusief kaart met de vastgestelde knelpunten kunt u nalezen in het rapport (pdf, 5.282 KB) .

De komende periode gaan we aan de slag met het oplossen van de knelpunten.