Melden van discriminatie

Heeft u discriminatie meegemaakt, of was u hier getuige van? Meld het! 

Waarom een landelijk meldpunt?

Het gezamenlijke meldpunt zorgt ervoor dat het melden van discriminatie makkelijker en toegankelijker wordt. Zo krijgen inwoners die discriminatie ervaren sneller de juiste ondersteuning. Door uw postcode te melden koppelt het meldpunt u aan lokaal gevestigde consulenten discriminatiezaken. Voor onze gemeente is dat het antidiscriminatiebureau Art. 1. De medewerkers van dit bureau staan voor u klaar en helpen waar mogelijk een oplossing te vinden.

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen.  Zo kan iemand worden afgewezen voor een baan omdat zij een vrouw is, uitgescholden worden op straat omdat hij homo is of een discotheek niet worden binnengelaten vanwege zijn of haar donkere huidskleur. Discriminatie vindt plaats vinden op verschillende ‘gronden’, die zijn vastgelegd in de wet.

Kijk voor meer informatie op: discriminatie.nl

Preventief werken aan antidiscriminatie en racisme

In de onze gemeente staan we voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen volwaardig en gelijkwaardig mee kan doen. We werken preventief aan bewustwording en kennis over discriminatie en racisme. Dit doen we samen met ketenpartners, zoals Art 1 Noord- en Oost-Gelderland.

Zij geven onder andere voorlichting op scholen, praten met netwerkpartners en bieden handvaten om sensitiever te handelen binnen uw organisatie of bedrijf.  Wilt u aan de slag met antidiscriminatie binnen uw organisatie? Kijk dan op: https://art1-nog.nl

Ervaart u woondiscriminatie?

De gemeente Lochem heeft ook een meldpunt goed verhuurderschap.

Woningverhuurders en verhuurbemiddelaars moeten zich houden aan de algemene regels van de Wet goed verhuurderschap. Deze wet is gericht op het tegengaan van discriminatie, intimidatie en onredelijke verhuurvoorwaarden. Kijk voor meer informatie op de pagina Meldpunt goed verhuurderschap.

Contact

Heeft u vragen of ideeën voor dit onderwerp? Neem dan contact op met onze Aanjager Inclusie en Diversiteit:

Renate Weijenberg
r.weijenberg@lochem.nl
0573-289 222
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag