Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen volwaardig en gelijkwaardig mee kan doen. Onder inclusie en diversiteit vallen thema’s als:

De Lida

De gemeente Lochem kent een LIDA: een Lochemse Inclusie- en Diversiteitsagenda (pdf, 256 KB) . De agenda loopt van 2023 tot en met 2026 en geeft richting aan welke acties er komen gaan.

Contact

Heeft u vragen of ideeën voor dit onderwerp? Neem dan contact op met onze Aanjager Inclusie en Diversiteit:

Renate Weijenberg
r.weijenberg@lochem.nl
0573-289 222
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag