Plezier, last en spelregels

Veel mensen hebben een hond in huis. Een hond geeft veel plezier. Maar soms kan hij ook voor overlast zorgen. Daarom zijn er in onze gemeente spelregels.

Binnen bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom mag uw hond niet loslopen. Hij mag ook niet in zandbakken, speelweides of speeltuinen komen. Ook niet als hij aan de lijn loopt. Hondenpoep ruimt u op en daarvoor hebt u ook een schepje of zakje bij u.

Er is 1 hondenlosloopgebied aan de Molengronden in Lochem. Dit gebied loopt van Sportpark De Elze, langs de westoever van de Barchemse Veengoot en na het bruggetje aan de zuidoever van De Berkel, tot in de Elzenbroek. Er staan bordjes die het gebied aangeven. Er staan afvalbakken voor hondenpoep. Dit gebied was in 2016 een initiatief van inwoners uit de wijk, gemeente Lochem en Waterschap Rijn en IJssel.

Hulphond of geleidehond

Voor hulphonden of geleidehonden zijn de regels anders. Zij mogen binnen de bebouwde kom loslopen. Poep van een hulp- of geleidehond hoeft u niet op te ruimen.

Buiten bebouwde kom

We hebben een groot buitengebied waar uw hond op veel plekken los mag lopen. Dat mag als uw hond goed naar u luistert en als hij niet op de openbare weg loopt. En als het geen broedseizoen is. En als hij niet in weilanden of op erven komt. Want een hond kan ziektes overbrengen op het vee of vee bang maken.

Agressieve en gevaarlijke honden

Agressieve en gevaarlijke honden moeten overal aan een korte lijn. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten dat zo’n hond een muilkorf moet dragen.

Nieuw hondenlosloopgebied aanvragen

Heeft u een idee voor een hondenlosloopgebied of een hondenspeelplek in uw eigen wijk of kern? Stuur dan een bericht naar idee@lochem.nl. Onderzoek eerst bij uw idee:

    • Wie gebruikt het gebied?
    • Steunen aanwonenden en andere belanghebbenden uw idee of hebben ze bezwaren?
    • Welke kansen en risico’s zijn er in dat gebied?
    • De gemeente beoordeelt samen met u en andere belanghebbenden of uw idee haalbaar en uitvoerbaar is.

Adopteren afvalbak voor hondenpoep

Op dit moment loopt er een proef met afvalbakken voor hondenpoep. Er staan nu 15 afvalbakken op verschillende plekken in onze gemeente. Wilt u een afvalbak voor hondenpoep adopteren? Lees dan verder bij de pagina Hondenpoepbak.

Geen hondenbelasting

Er zijn in onze gemeente weinig voorzieningen voor honden. Aan de andere kant hoeft u ook geen hondenbelasting te betalen.

Overlast hond melden

  • Ligt er op straat veel hondenpoep? Daarvoor kunt u een melding openbare ruime maken.
  • Een agressieve of verwaarloosde hond melden? Neem contact op met de Dierenpolitie. Bel 144.

Meer over onze regels voor honden in de openbare ruimte vindt u in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) in artikel 2.57, 2.58 en 2.59.