'Lochem verbindt prachtig’

Wat is de toekomstvisie?

De toekomstvisie geeft richting aan plannen die de gemeenteraad de komende jaren laat vaststellen en uitvoeren. De visie geeft ook duidelijkheid aan inwoners, organisaties en instellingen over de koers van de gemeente.

Samenvatting

U kunt de samenvatting (pdf, 641 KB)  of de volledige tekst (pdf, 2.123 KB)  downloaden.

Hoe kwam de visie tot stand?

De toekomstvisie is tot stand gekomen in de periode november 2010-april 2011. Raadsleden, inwoners, bedrijven en instellingen leverden een bijdrage.

Hoe voert Lochem de visie uit?

De gemeente Lochem wil ruimte geven aan actieve partners. De rol van de gemeente is steeds vaker: voor regie zorgen (pdf, 102 KB) . Dit betekent dat de gemeente samenwerking aanjaagt, ondersteunt en lokale daadkracht benut. De gemeente ziet partijen daarbij als gelijkwaardig. 

Eigen verantwoordelijkheid versterken

De gemeente blijft wel duidelijk en betrokken, maar kan 'loslaten'. We versterken eigen verantwoordelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid. Waar dit niet mogelijk is, blijft de gemeente verantwoordelijk voor kwetsbare groepen.