Op verschillende manieren kunt u met een besluit van de gemeente te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een huis, een besluit op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een huisnummerbesluit. Wanneer u het niet eens bent met een besluit dan kunt u hiertegen bezwaar maken. 

Wat doet de commissie bezwaarschriften?

De commissie bezwaarschriften adviseert het college en soms de gemeenteraad over besluiten en de daartegen gerichte bezwaarschriften. De commissie adviseert niet over besluiten die betrekking hebben op gemeentelijke belastingen of een algemene bijstanduitkering op grond van de Participatiewet.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen digitaal bezwaar maken. U kunt natuurlijk ook een brief schrijven.

Wie zit er in de commissie bezwaarschriften?

Uw bezwaren worden behandeld door de commissie bezwaarschriften. De leden van deze commissie zijn niet werkzaam bij de gemeente. Daardoor kunnen zij onafhankelijk advies geven. Hoe de commissie een bezwaar behandelt, leest u op de pagina Procedure in het kort.

De commissie bezwaarschriften heeft de volgende leden:

  • Mevrouw M.G.M. Wolbrink-Meijerink (voorzitter)
  • De heer H. de Groot
  • De heer G.J. Elbertsen   
  • De heer mr. B. Rikhof
  • De heer mr. G.J.R. Lutje Schipholt
  • De heer mr. A. Weinberger

Agenda eerstvolgende hoorzitting

Datum: 30 mei 2024
Locatie::Raadszaal

TijdstipOnderwerpOpenbaar
19.15 uurOmgevingsvergunning du Tourweg 1, EpseJa
20.15 uurOmgevingsvergunning klepstuwJa

 

 

 

Overzicht van ontvangen bezwaren 2024

ZaaknummerOnderwerpRegistratiedatum
 Sociaal domein10-1-2024
2024-291895Afwijzing aanvraag m.b.t. omgevingsvergunning plaatsen loods Elfuursweg 33, Joppe8-1-2024
2024-292152Intrekking parkeervergunning11-1-2024
2024-292355Omgevingsvergunning verbouwen bedrijfspand Rustoordlaan 45f, Eefde12-1-2024
2024-293103Omgevingsvergunning plaatsen van een garagebox (legalisatie) perceel Graaf Ottoweg 32-34, Lochem22-1-2024
2024-294074Omgevingsvergunning veldschuur Elfuursweg 33, Joppe30-1-2024
2024-294046Woo-besluit van 4 januari 202431-1-2024
2024-297028Sociaal domein29-2-2024
2024-297368Verkeersbesluit verwijderen kiwisluis A. Hahnweg5-3-2024
2024-298128Sociaal domein12-3-2024
2024-298891Sociaal domein21-3-2024
2024-298945Weigeringsbesluit in- en uitrit Almenseweg 61 Almen21-3-2024
2024-299073Omgevingsvergunning du Tourweg, Epse24-3-2024
2024-299188Omgevingsvergunning du Tourweg, Epse25-3-2024
2024-299373Sociaal domein26-3-2024
2024-299606Omgevingsvergunning du Tourweg, Epse27-3-2024
2024-300961Realiseren klepstuw28-3-2024
2024-300959Terugvorderen inkomensaanvulling9-4-2024
2024-301271Afwijzing huishoudelijke hulp15-4-2024

Overzicht van ontvangen bezwaren 2023

ZaaknummerOnderwerpRegistratie datum
2023-274332Verkeersbesluit - aanpassing Lochemseweg, Epse1-1-2023
2023-261904Weigering omgevingsvergunning carports - Middenweg 19, Epse4-1-2023
2023-261933Aanlijngebod4-1-2023
2023-262497Verzoek invordering dwangsom10-1-2023
2023-262722Afwijzing verzoek intrekken last onder dwangsom12-1-2023
2023-262741Art. 35 Participatiewet12-1-2023
2023-263135Art. 35, lid 4 en 5 Participatiewet17-1-2023
2023-263207Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats - Whemerweg t.h.v. nr. 13, Almen17-1-2023
2023-263215Art. 35 participatiewet17-1-2023
2023-263757Afwijzen verzoek Bloemenkamp, Beukenlaan 4-80 Gorssel, aan te wijzen als gemeentelijk monument23-1-2023
2023-264249Afwijzing verzoek intrekken last onder dwangsom25-1-2023
2023-266712Artikel 60 Participatiewet30-1-2023
2023-265628Omgevingsvergunning renoveren oprijlaan De Velhorst 5, Lochem12-2-2023
2023-266042Afwijzing handhavingsverzoek - Vordenseweg 6 H408, Lochem15-2-2023
2023-266043Afwijzing handhavingsverzoek - Vordenseweg 6 H321, Lochem15-2-2023
2023-266146Verlenen omgevingsvergunning kappen 3 Amerikaanse eiken - Markt 3, Lochem16-2-2023
2023-266232Verlenen omgevingsvergunning kappen 3 Amerikaanse eiken - Markt 3, Lochem17-2-2023
2023-266444Art. 2.3 Jeugdwet20-2-2023
2023-266673Art. 35, lid 4 en 5 Participatiewet23-2-2023
2023-266899Verlenen omgevingsvergunning plaatsen tuinhuis - Wilhelminalaan 28, Lochem24-2-2023
2023-267484Verkeersbesluit realiseren parkeergelegenheid - sportcomplex De Elze, Lochem6-3-2023
2023-268101Verlenen omgevingsvergunning kappen 3 Amerikaanse eiken - Markt 3, Lochem10-3-2023
2023-268156Art. 35 Participatiewet13-3-2023
2023-268506Verkeersbesluit realiseren parkeergelegenheid - sportcomplex De Elze, Lochem15-3-2023
2023-270137Omgevingsvergunning bouwen loods - Elfuursweg 33, Joppe27-3-2023
2023-269937Afwijzing handhavingsverzoek - Vordenseweg 6 H106, Lochem29-3-2023
2023-270645Afwijzing handhavingsverzoek - Vordenseweg 6 H104, Lochem7-4-2023
2023-271039Afwijzing verzoek last onder dwangsom - Vordenseweg 6 H409, Lochem12-4-2023
2023-276372Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor elektrisch laden Beeklaan Eefde14-4-2023
2023-271674Afwijzing verzoek last onder dwangsom - Vordenseweg 6 H410, Lochem19-4-2023
2023-272060Artikel 13b Opiumwet25-4-2023
2023-272136Art.1.47 Wro en art. 8 Besluit Registers25-4-2023
2023-272222Afwijzing handhavingsverzoek - Vordenseweg 6 H311, Lochem25-4-2023
2023-272228Afwijzing handhavingsverzoek - Vordenseweg 6 H412, Lochem25-4-2023
2023-272223Art. 12a BABW26-4-2023
2023-272563Omgevingsvergunning bouwen loods - Elfuursweg 33, Joppe1-5-2023
2023-272758Omgevingsvergunning bouwen loods - Elfuursweg 33, Joppe2-5-2023
2023-272801Art. 49 BABW3-5-2023
2023-272849Omgevingsvergunning bouwen loods - Elfuursweg 33, Joppe4-5-2023
2023-272988Zienswijze, geen bezwaar4-5-2023
2023-273001Afwijzing handhavingsverzoek - Vordenseweg 6 H325, Lochem4-5-2023
2023-273909Afwijzing handhavingsverzoek - Vordenseweg 6 H132, Lochem16-5-2023
2023-274375WMO maatwerkvoorziening24-5-2023
2023-275404Artikel 17 lid 1 Participatiewet5-6-2023
2023-275651Artikel 54 lid 1 en artikel 17 Participatiewet8-6-2023
2023-276234Verkeersbesluit laadpaal - Westermark 7, Laren14-6-2023
2023-264876Meldpunt artikel 1 NOG 21-6-2023
2023-276631Art. 58 lid 1 Participatiewet22-6-2023
2023-276908Omgevingsvergunning kappen 4 Platanen - Markt, Lochem26-6-2023
2023-277307Omgevingsvergunning kappen Esdoorn - Lochemseweg 25, Barchem1-7-2023
2023-277580Omgevingsvergunning aanleggen in-/uitrit - Elfuursweg 76a, Gorssel4-7-2023
2023-277605Omgevingsvergunning kappen esdoor - Lochemseweg 25, Barchem4-7-2023
2023-278144Afwijzing handhavingsverzoek - Dr. Van de Hoevenlaan 2, Eefde11-7-2023
2023-280401Woo-besluit15-8-2023
2023-280404Afwijzing handhavingsverzoek overtreding Wet Natuurbescherming15-8-2023
2023-280407Werkzaamheden infrastructuur18-8-2023
2023-280600Afwijzing handhavingsverzoek - Oude Larenseweg 40, Epse22-8-2023
2023-280823Afwijzing handhavingsverzoek Huzarenlaan 19, Elfuursweg 76, Flessenbosweg 2 en 4 in Joppe en Elfuursweg 74a in Gorssel24-8-2023
2023-281578Afwijzing handhavingsverzoek perceel Wilhelminalaan 30 in Lochem6-9-2023
 Art. 9 Participatiewet21-9-2023
2023-282285Bestuurlijke waarschuwing14-9-2023
2023-282796Omgevingsvergunning kappen vijf beuken op perceel Beukenlaan (nabij begraafplaats) in Barchem21-9-2023
2023-282947Afwijzing handhavingsverzoek Du Tourweg 1 in Epse24-9-2023
2023-282930Stillegging bouwwerkzaamheden en last onder dwangsom perceel Elfuursweg 33 in Joppe21-9-2023
2023-283730Omgevingsvergunning tijdelijk gebruik weidegrond voor autocross-evenement op perceel nabij Kanaaldijk 3 in Lochem4-10-2023
2023-284737Omgevingsvergunning padelbanen Flierderweg 1a, Gorssel17-10-2023
 Participatiewet12-10-2023
2023-284921Omgevingsvergunning kappen houtopstand Flierderweg 1a, Gorssel17-10-2023
2023-284845Omgevingsvergunning padelbanen Flierderweg 1a, Gorssel18-10-2023
2023-284923Omgevingsvergunning kappen houtopstand Flierderweg 1a, Gorssel18-10-2023
2023-284901Omgevingsvergunning padelbanen Flierderweg 1a, Gorssel19-10-2023
2023-284908Omgevingsvergunning kappen houtopstand Flierderweg 1a, Gorssel19-10-2023
2023-285089Woo-besluit van 20 oktober 202320-10-2023
2023-285258Omgevingsvergunning padelbanen Flierderweg 1a, Gorssel24-10-2023
2023-285263Omgevingsvergunning padelbanen Flierderweg 1a, Gorssel24-10-2023
2023-285377Omgevingsvergunning padelbanen Flierderweg 1a, Gorssel25-10-2023
2023-285764Omgevingsvergunning kappen houtopstand Flierderweg 1a, Gorssel25-10-2023
2023-285380Omgevingsvergunning padelbanen Flierderweg 1a, Gorssel25-10-2023
2023-285762Omgevingsvergunning kappen houtopstand Flierderweg 1a, Gorssel25-10-2023
2023-285381Omgevingsvergunning padelbanen Flierderweg 1a, Gorssel25-10-2023
2023-285765Omgevingsvergunning kappen houtopstand Flierderweg 1a, Gorssel25-10-2023
2023-285383Omgevingsvergunning padelbanen Flierderweg 1a, Gorssel25-10-2023
2023-285759Omgevingsvergunning kappen houtopstand Flierderweg 1a, Gorssel25-10-2023
2023-285515Omgevingsvergunning padelbanen Flierderweg 1a, Gorssel26-10-2023
2023-285513Omgevingsvergunning kappen houtopstand Flierderweg 1a, Gorssel26-10-2023
2023-285757Omgevingsvergunning padelbanen Flierderweg 1a, Gorssel30-10-2023
2023-286148Omgevingsvergunning plaatsen boulderblok perceel Hanzeweg 8 in Lochem2-11-2023
2023-286156Omgevingsvergunning plaatsen boulderblok perceel Hanzeweg 8 in Lochem2-11-2023
2023-286157Omgevingsvergunning plaatsen boulderblok perceel Hanzeweg 8 in Lochem2-11-2023
2023-286158Omgevingsvergunning plaatsen boulderblok perceel Hanzeweg 8 in Lochem2-11-2023
2023-286159Omgevingsvergunning plaatsen boulderblok perceel Hanzeweg 8 in Lochem2-11-2023
2023-286160Omgevingsvergunning plaatsen boulderblok perceel Hanzeweg 8 in Lochem2-11-2023
2023-286162Omgevingsvergunning plaatsen boulderblok perceel Hanzeweg 8 in Lochem2-11-2023
2023-286165Omgevingsvergunning plaatsen boulderblok perceel Hanzeweg 8 in Lochem2-11-2023
2023-286752Intrekken parkeervergunningen Binnenstad Lochem26-10-2023
2023-286754Intrekken parkeervergunningen Binnenstad Lochem19-10-2023
2023-286759Intrekken parkeervergunningen Binnenstad Lochem27-10-2023
2023-286900Omgevingsvergunning kappen houtopstand Flierderweg 1a, Gorssel11-11-2023
2023-286970Tijdelijk gebruik hotel voor opvang asielzoekers op perceel Paasberg 2 in Lochem13-11-2023
2023-287397Verkeersbesluit afsluiting Graaf Ottoweg in Lochem17-11-2023
 Participatiewet29-11-2023
2023-289911Verkeersbesluit niet terugplaatsen kiwisluis woonerf A. Hahnweg in Lochem12-12-2023
2023-290066Afwijzen subsidie Lokale Aanpak Isolatie Lochem14-12-2023
2023-290179Omgevingsvergunning oprichten recreatiewoning op perceel (nabij) Markeweg 23 in Gorssel15-12-2023
2023-290273Het realiseren van twee klepstuwen, Hagenbeek Barchem17-12-2023
2023-290326Het realiseren van twee klepstuwen, Hagenbeek Barchem18-12-2023
2023-290329Het realiseren van twee klepstuwen, Hagenbeek Barchem (nms 28 bezwaarden)18-12-2023
2023-290551Woo-besluit van 15 november 202321-12-2023
2023-290452Intrekken parkeervergunningen Binnenstad Lochem19-12-2023
2023-291005Het realiseren van twee klepstuwen, Hagenbeek Barchem28-12-2023
 Participatiewet29-12-2023
2024-291292Woo-besluit 24 november 202329-12-2023

Jaarverslagen

Regelgeving

De werkwijze van de commissie is formeel vastgelegd in de Verordening commissie bezwaarschriften