Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Ook bij de gemeente Lochem maken we fouten of gaat er wel eens iets mis. Natuurlijk doen wij er alles aan om dit te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Laat het ons dan direct weten. Want alleen als we de klachten kennen, kunnen we er iets aan te doen. En kunnen we ze in de toekomst proberen te voorkomen.

Wanneer u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een bestuursorgaan, bestuurder of medewerker van de gemeente dan kunt u een klacht indienen. Deze klacht wordt volgens onze klachtenregeling afgehandeld.

Nadat u uw klacht bij het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingediend, wordt deze beoordeeld. Het is mogelijk dat u verzocht wordt uw klacht mondeling toe te lichten. U ontvangt schriftelijk bericht over onze reactie op uw klacht. Wanneer u het niet eens bent met de afhandeling kunt u zich richten tot de Nationale Ombudsman.

Let op: klachten over de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of lantaarnpalen die niet werken, zijn geen klachten in bovenstaande zin. Dergelijke klachten kunt u geeft u aan bij Melding openbare ruimte.

 

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:
Gemeente Lochem
Postbus 17
7240 AA Lochem

Wanneer krijgt u antwoord?

U krijgt binnen vijf werkdagen een reactie op uw melding. Sommige meldingen zijn zo dringend dat we daar meteen iets aan doen. Denk bijvoorbeeld aan gaten in de weg. Bij andere meldingen kan het zijn dat u nog even moet wachten voordat we er iets aan kunnen doen. Zo hebben we voor elke wijk een vaste planning wanneer we onkruid weghalen.  We halen dat dan niet tussendoor al weg.

Wij laten u weten wat wij met uw melding doen. Op het formulier kunt u aangeven hoe u onze informatie wilt ontvangen.

Met welke klachten kunt u bij de gemeente terecht?

U kunt bij de gemeente een klacht indienen als u ontevreden bent over het optreden van het gemeentebestuur of een medewerker van de gemeente. We geven hieronder een paar voorbeelden:

  • u vindt dat u door de gemeente Lochem van het kastje naar de muur bent gestuurd.
  • u heeft van de gemeente niet de informatie gekregen waar u om had gevraagd.
  • u heeft nog steeds geen antwoord gekregen op uw brief.

Waarover kunt u niet klagen bij de gemeente Lochem?

Over de volgende zaken kunt u geen klacht indienen bij de gemeente:

  • Als u het niet eens bent met een beslissing of een besluit van het gemeentebestuur. U mag dan wel schriftelijk bezwaar maken. Het gaat dan niet om een klacht, maar om een bezwaar.
  • Klachten over de politie. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtencommissie van de politie.
  • Voor klachten over de Rijksoverheid of de Waterschappen. Daarvoor moet u zijn bij de Nationale Ombudsman.

Wie behandelt uw klacht?

U krijgt altijd een ontvangstbevestiging van uw klacht. Daarin staat wat uw klacht is en wie uw klacht behandelt.

Degene die uw klacht behandelt, is iemand die niets te maken had met de reden van uw klacht. Gaat uw klacht om een medewerker? Dan behandelt zijn of haar  afdelingshoofd meestal uw klacht. Gaat uw klacht over het gedrag van een afdelingshoofd? Dan behandelt de directie uw klacht.
Het afdelingshoofd onderzoekt uw klacht. U wordt uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen en te vertellen wat er gebeurd is. Ook de medewerker van de gemeente mag zijn verhaal vertellen. We maken hiervan een verslag en sturen u dit toe.

Wilt u uw klacht intrekken?

U kunt altijd besluiten om uw klacht in te trekken. Dat kan bijvoorbeeld omdat de zaak al is opgelost of omdat het probleem niet meer bestaat. Laat het ons dan meteen weten.