Alleen als u geen woonadres heeft, of verblijft in een instelling, kunt u zich laten inschrijven op een briefadres (postadres). Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. Een briefadres vraagt u persoonlijk aan bij onze balie. U kunt hiervoor een afspraak maken. Een postbus, bedrijfsadres of een adres waar niemand woont, kan geen briefadres zijn.

Het maken van een afspraak voorkomt wachttijd. U moet persoonlijk langskomen bij de balie om een briefadres aan te vragen.

Meenemen

  • Geldig paspoort, identiteitskaart of uw rijbewijs
  • Een brief met handtekening van de persoon die uw post ontvangt. In de brief staat dat deze persoon toestemming geeft dat uw post naar zijn of haar adres komt
  • Geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de persoon die uw post ontvangt

Aan de balie krijgt u een formulier. Hierop vult u in waarom u zich laat inschrijven op een briefadres

Kosten

Het aanvragen van een briefadres is gratis.

Voorwaarden

  • Iemand geeft toestemming. Hij of zij vindt het goed als uw post naar zijn of haar adres wordt gestuurd.
  • U vraagt het briefadres aan in de gemeente waar het briefadres is.

Meer informatie

Wilt u meer weten, kijk dan op bij briefadres op de website van de Rijksoverheid