De richtlijnen voor zonne-energie-installaties bij monumenten en het beschermd stadsgezicht in de gemeente Lochem zijn versoepeld. Verduurzaming van monumenten is een noodzakelijke stap om monumenten in de toekomst bewoonbaar te houden. Zonne-energie kan daar een belangrijk onderdeel van zijn. Maar het plaatsen van zonnepanelen of -collectoren kan ook een nadelig effect hebben op het monument en de omgeving. Richtlijnen zijn daarom nodig om aan te geven welke mogelijkheden er zijn. Het gebruik van panelen in een collectief zonnepark zijn een oplossing, er is dan geen schade aan het monument. Panelen zijn uitstekend te richten op de zon en de aanleg voor deze installaties is aanzienlijk goedkoper dan op een eigen dak. Op deze manier is er voor de monumenteigenaar altijd de mogelijkheid om duurzame energie op te wekken al dan niet op eigen dak. Als u toch van zonne-energie op eigen dak gebruik wilt maken is dat onder bepaalde voorwaarden mogelijk, dit heeft onder meer te maken met de ligging van het dak, de kleur, plaatsing en totale vorm van de panelen.

Uitgangspunten voor zonne-installaties op of bij monumenten in het beschermd stadsgezicht. (pdf, 677 KB) 

Het installeren van zonnepanelen in een beschermd stadsgezicht of op/bij een monumenten is in principe altijd vergunningplichtig. Hoewel we algemene uitgangspunten voor zonne-energie-installaties hebben opgesteld is en blijft het maatwerk. Wij adviseren u dan ook om contact op te nemen met onze monumentencoach als u plannen heeft voor het plaatsen van een zonne-energie-installatie. De monumentencoach kan u adviseren over de mogelijkheden voor het plaatsen van een dergelijke installatie, maar kan u ook adviseren over andere verduurzamingsmaatregelen die u wellicht nog kunt nemen.