Als eigenaar van een monument heeft u iets bijzonders in handen. Daaraan zitten rechten en plichten.

  • Wilt u iets veranderen aan een monument, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zo gaan cultuurhistorische waarden niet verloren. Ook voor werk aan monumentale delen van de binnenkant van uw huis is vaak een vergunning nodig.

Voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning

In het omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Ook kunt u bekijken wat op een bepaalde plek in de gemeente Lochem wel of niet mag. Heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen? Dan moet u aan aantal zaken voorbereiden. Wat u daarvoor nodig heeft leest u op de pagina ‘Voorbereiding omgevingsaanvraag’.

Hoe betrek ik mijn omgeving?

Stel u heeft een plan. U heeft dan niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere betrokkenen. Het is belangrijk dat u hen betrekt en informeert over uw plannen. Hoe? Dat leest u op de pagina ‘Hoe betrek ik mijn omgeving?

Aanvraag of melding doen

U vraagt een vergunning voor het verbouwen of aanpassen van een monument aan via het omgevingsloket. U kunt de activiteit ‘wijzigen (rijks)monument’ los aanvragen of in één keer samen met een andere activiteit, bijvoorbeeld de bouwactiviteit.

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. Neem vóórdat u de vergunning aanvraagt, contact op met Martijn Haitink, monumentencoach, via monumentencoach@lochem.nl. Zo voorkomt u dat de gemeente een aanvraag die u indient later afwijst. U kunt hier ook terecht voor hulp en advies over verduurzaming of verbouwing van uw monument.

Kosten

Naast eventuele legeskosten voor bijvoorbeeld een bouwactiviteit bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen, herstellen of gebruiken of wijzigen van een monument € 265,15

Termijn

De gemeente reageert binnen 8 weken op uw aanvraag. Deze periode kunnen wij met 6 weken verlengen. De periode wordt ook langer als wij u om aanvullende informatie vragen. U krijgt dan bericht van ons.

Een omgevingsvergunning die is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. Tot 6 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning kunt u of belanghebbenden bezwaar maken tegen het genomen besluit.

Bijzonderheden

Gaat u (ver)bouwen dan heeft u naast een omgevingsvergunning voor het aanpassen van een monument misschien ook een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Het is verstandig om de aanvraag voor het bouwen tegelijk te doen met de omgevingsvergunning, zodat dit tegelijk beoordeeld kan worden.

U kunt ook een andere omgevingsvergunning nodig hebben of nog een melding moeten doen. Via het Omgevingsloket kunt u bekijken voor welke activiteiten u nog meer een omgevingsvergunning nodig heeft.

Contact met de gemeente

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Martijn Haitink, monumentencoach, via monumentencoach@lochem.nl.