In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in welk gebruik van een stuk grond of een gebouw is toegestaan. Bestemmingsplannen doorlopen 2 fasen. Fase 1 is het ontwerp bestemmingsplan. Fase 2 is het besluit, het vastgestelde bestemmingplan. In de ontwerpfase kunt u uw zienswijze indienen, in de volgende fase kunt u in beroep gaan of het plan tegenhouden met een voorlopige voorziening. U kunt per fase zien op welke bestemmingsplannen u nog kunt reageren.

Bekijken van bestemmingsplannen

U kunt de bestemmingsplannen van de kernen Laren, Harfsen en Barchem bekijken op deze site. Op ruimtelijkeplannen.nl staan alle plannen vastgesteld na 1 januari 2010.

Naar ruimtelijkeplannen.nl

Afwijken van een bestemmingsplan

Heeft u plannen die niet passen binnen het vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden:

  1. Een aanvraag om het bestemmingsplan te wijzigen
  2. Een aanvraag voor een uitgebreide omgevingsvergunning

Welke keuze in uw situatie het beste is, leggen wij u graag uit in een persoonlijk gesprek.

Afspraak maken

Coördinatieregelingen

In artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening is de mogelijkheid opgenomen om na een besluit van de gemeenteraad de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan te co√∂rdineren met de voorbereiding en bekendmaking van besluiten op aanvragen om diverse vergunningen. De co√∂rdinatieregeling maakt het mogelijk dat diverse procedures gelijktijdig worden doorlopen.