In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in welk gebruik van een stuk grond of een gebouw is toegestaan. Bestemmingsplannen doorlopen 2 fasen. Fase 1 is het ontwerp bestemmingsplan. Fase 2 is het besluit, het vastgestelde bestemmingplan. In de ontwerpfase kunt u uw zienswijze indienen, in de volgende fase kunt u in beroep gaan of het plan tegenhouden met een voorlopige voorziening. U kunt per fase zien op welke bestemmingsplannen u nog kunt reageren.

Bekijken van bestemmingsplannen

Op ruimtelijkeplannen.nl staan alle plannen vastgesteld na 1 januari 2010.

Naar RuimtelijkePlannen.nl

Afwijken van een bestemmingsplan

Heeft u plannen die niet passen binnen het vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden:

  1. Een aanvraag om het bestemmingsplan te wijzigen
  2. Een aanvraag voor een uitgebreide omgevingsvergunning

Welke keuze in uw situatie het beste is, leggen wij u graag uit in een persoonlijk gesprek.

Afspraak maken