In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in welk gebruik van een stuk grond of een gebouw is toegestaan. Bestemmingsplannen doorlopen 2 fasen:

In de ontwerpfase kunt u uw zienswijze indienen, in de volgende fase kunt u in beroep gaan of het plan tegenhouden met een voorlopige voorziening. U kunt per fase zien op welke bestemmingsplannen u nog kunt reageren.

Bekijken van bestemmingsplannen

Op ruimtelijkeplannen.nl staan alle plannen vastgesteld na 1 januari 2010. Ook kunt u de bestemmingsplannen van de kernen Laren, Harfsen en Barchem bekijken op deze site.

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 geld de nieuwe omgevingswet. De term bestemmingsplan zal hierdoor binnenkort verdwijnen.

Afwijken van een bestemmingsplan

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw buurt gebeurt lees dan verder bij de pagina Bekendmakingen.

Wil u weten wat er in uw buurt mogelijk is lees dan verder bij de pagina Omgevingsplan.