Onder de Omgevingswet zijn de bestemmingsplannen van de gemeente Lochem omgezet naar het omgevingsplan. Dit gebeurt van rechtswege, dus vanzelf, als gevolg van de wet. Elke gemeente heeft 1 omgevingsplan.

In het omgevingsplan staat welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In het omgevingsplan is ruimte om per gebied de regels verschillend op te nemen. 

Tijdelijk omgevingsplan

Gemeenten hebben tot 1 januari 2032 de tijd om een (permanent) omgevingsplan op te stellen. Zij hebben die tijd nodig om al het beleid om te zetten naar een omgevingsplan, maar ook om beleidskeuzes te maken. Wij hebben op 1 januari 2024 daarom nog geen (permanent) omgevingsplan, maar wel een tijdelijke omgevingsplan. Dit wordt ook wel een omgevingsplan van rechtswege genoemd. Dit tijdelijke omgevingsplan bestaat o.a. uit de nu geldende bestemmingsplannen.

Afwijken van het (tijdelijke) omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 kan van dit tijdelijke omgevingsplan worden afgeweken. Dat kan op 2 manieren:

  1. Een nieuw omgevingsplan opstellen, waarmee andere mogelijkheden worden gecreƫerd.
  2. Een Buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA) toepassen. Hiermee sta je een activiteit toe die nu nog niet is toegestaan in het tijdelijke of permanente omgevingsplan. Een BOPA kunt u aanvragen met een omgevingsvergunning.

Op dit moment is het alleen mogelijk om gebruik te maken van een BOPA (mogelijkheid 2), omdat er nog geen nieuw omgevingsplan is. Het toepassen van een BOPA vraagt u aan met een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket. Afhankelijk van de omvang de wijziging wordt gekeken welke procedure wordt doorlopen en welke besluiten noodzakelijk zijn.

Vergunningaanvragen en bestemmingsplannen 2023

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning die voor de invoering van de Omgevingswet, dus in 2023 is ingediend, wordt nog afgehandeld volgens de oude procedure. Voor nieuwe aanvragen die nu worden ingediend geldt de nieuwe Omgevingswetprocedure.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen die in 2023 zijn opgesteld en als ontwerp ter inzage liggen worden volgens de dan geldende procedure afgehandeld. Het nog af te ronden bestemmingsplan gaat in wel over in het tijdelijke omgevingsplan. Dit gebeurt van rechtswege, dus vanzelf, als gevolg van de wet.

Bestemmingsplannen die nog niet afgehandeld zijn:

Contact met de gemeente

Overleg over de te volgen procedures is belangrijk. Neem vooral contact op met de gemeente. Samen kunnen we kijken onder welke voorwaarden een initiatief gerealiseerd kan worden.