In de gemeente Lochem hebben we duizenden bomen en veel groen waar we trots op zijn. Een boom kan van u zijn, van iemand in uw buurt of van de gemeente. Wilt u een kapvergunning aanvragen? Wilt u weten waarom de gemeente een boom snoeit, kapt of herplant? Wilt u melden dat iemand in uw buurt een boom kapt? Hieronder leest u meer.