Wilt u een boom kappen? Dan heeft u soms een kapvergunning van de gemeente nodig. Het kan zijn dat u ook een andere vergunning moet aanvragen of dat u bij de provincie een melding moet doen.

Voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning

In het omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Ook kunt u bekijken wat op een bepaalde plek in de gemeente Lochem wel of niet mag. Heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen? Dan moet u aan aantal zaken voorbereiden. Wat u daarvoor nodig heeft leest u op de pagina ‘Voorbereiding omgevingsaanvraag’.

Hoe betrek ik mijn omgeving?

Stel u heeft een plan. U heeft dan niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere betrokkenen. Het is belangrijk dat u hen betrekt en informeert over uw plannen. Hoe? Dat leest u op de pagina ‘Hoe betrek ik mijn omgeving?

Aanvraag of melding doen

U vraagt een vergunning voor het kappen van een boom aan via het Omgevingsloket.

In sommige gevallen heeft u ook een andere vergunning nodig of moet u een melding doen. Kijk bij het kopje Bijzonderheden voor meer informatie.

Kosten

Een kapvergunning kost €36,20.

Heeft u ook een andere vergunning nodig? Dan gelden er mogelijk andere tarieven. Lees hierover meer in de legesverordening 2024.

Termijn

U kunt op zijn vroegst 4 weken na het afgeven van de vergunning kappen. In die 4 weken kan iemand bezwaar maken tegen de kap. In dat geval vragen wij u de kap uit te stellen. Werkt u daar niet aan mee? Dan kan een bezwaarmaker de rechter vragen de vergunning te schorsen. U mag de boom dan niet kappen totdat wij een beslissing hebben genomen op het bezwaarschrift. Als u mag kappen, kan het zijn dat u van de gemeente nieuwe bomen moet planten.

Voorwaarden

U mag alleen een boom kappen als u zeker weet dat er geen nest of vaste verblijfplaats van dieren (zoals vogels) in de boom zit. Het broedseizoen van vogels is vooral tussen 15 maart en 15 juli, in die periode mag u niet kappen. Of u nu wel of geen vergunning (nodig) heeft voor het kappen.

Ook buiten het broedseizoen kunnen er vogels broeden in de boom. Controleer voor het kappen daarom altijd of er nesten zijn en of deze definitief verlaten zijn. Het kan zijn dat vogels of andere dieren (zoals uilen, eekhoorns, vliegende herten of vleermuizen) het hele jaar in bomen verblijven of elk jaar terugkomen. In dat geval mag u de boom niet kappen zonder toestemming van de provincie Gelderland.

Kappen tussen 15 juli en 15 maart

U bent verplicht om in dat geval een ‘ontheffing beschermde diersoorten’ aan te vragen bij de provincie Gelderland. Meer informatie leest u op de website van de provincie Gelderland. Wij adviseren u eerst deze ontheffing aan te vragen voordat u een omgevingsvergunning voor het kappen indient. Hiermee voorkomt u onnodige vertraging of extra kosten. Laat in ieder geval altijd een Quickscan. Deze levert u in bij uw kapaanvraag.

Bijzonderheden

Staat de boom in:

  • een gebied dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht;
  • het buitengebied;
  • op een landgoed en is het landgoed aangewezen als 'groen monument’?

Dan kan het zijn dat u ook een aanlegvergunning nodig heeft of een vergunning voor het veranderen van een groen monument. Een aanlegvergunning is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden (geen bouwwerk).

Aanlegvergunning

Wilt u weten of u een aanlegvergunning nodig heeft? Dan klikt u in het omgevingsloket op 'Regels op de kaart'. Ga naar ‘Regels voor uw situatie’. Als u daar het adres invult, krijgt u de regels te zien die voor dat perceel gelden. Hier leest u ook of u voor het weghalen van bomen en struiken een aanlegvergunning nodig heeft.

Vergunning veranderen groen monument

Staan de bomen en struiken op een landgoed dat behoort bij een (Rijks)monument? In dat geval is de kans groot dat het landgoed is aangewezen als groen monument. Dit kunt u checken in het monumentenregister.

Als uw boom onder de Wet Natuurbescherming valt, dan doet u voor het kappen een melding bij de provincie Gelderland. Doe de vergunningencheck in het Omgevingsloket, zodat u weet wat u moet doen.


Contact met de gemeente

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de gemeente. Wij helpen u graag.