Bomen geven ons Achterhoekse landschap karakter én ze dragen bij aan een gezond leefklimaat. Ze zijn dus belangrijk voor iedereen. Bomen langs gemeentelijke wegen en paden in het buitengebied noemen we laanbomen. We controleren deze bomen op boomveiligheid, zodat onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen. Die kunnen bijvoorbeeld ontstaan door takken die afbreken of bomen die omwaaien. Onderhoud aan laanbomen bestaat uit controle op veiligheid en uit snoei, kap en herplant. Zo werken gemeente Lochem en Circulus Buitenruimte samen aan een evenwichtig bomenbestand. Evenwichtig betekent gezond en van verschillende soorten en leeftijden.

Vragen over snoei, kap of herplant aan laanbomen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina een vraag over snoei, kap of herplant of wilt u iets melden? Ga dan naar www.circulus.nl/lochem en kies Melding Openbare Ruimte of bel 0900-9552. Heeft u vragen over het beleid? Neem dan contact op met Francien van Gils via (0573) 28 92 22 of info@lochem.nl.

Snoei op maat en verjonging in fases  

De gemeentelijke laanbomen zijn gemiddeld meer dan 60 jaar oud. Meer dan een derde deel is zelfs meer dan 70 jaar oud. Als bomen oud zijn, hebben ze veel onderhoud nodig. We laten laanbomen staan zolang dat veilig kan. En we bewaken de veiligheid door ze te snoeien. Elk jaar snoeien we meer dan 10.000 gemeentelijke laanbomen. Dat is ongeveer 1/5 deel van alle laanbomen. Oudere en minder gezonde bomen snoeien we vaker dan jongere en gezondere.

Als bomen niet veilig kunnen blijven staan, kunnen we niet anders dan ze kappen. Want weggebruikers moeten er wel veilig langs kunnen. Als dit losse bomen zijn noemen we het risicokap. Zijn meer bomen in een laan slecht? Dan moeten we delen van lanen vervangen, dus meer bomen tegelijk.

Waar er genoeg ruimte is in de berm, planten we het jaar na de kap nieuwe bomen. Dat kan niet altijd op de plek van de kap. Herplant heeft pas zin als er genoeg licht en ruimte zijn gekomen voor de groei van nieuwe boompjes. Als er niet genoeg ruimte in de berm is, zoeken we naar andere plekken in de buurt. Met nieuwe aanplant zorgen we dat we het boombestand verjongen. We voorkomen ook dat straks de meeste laanbomen tegelijk dood gaan of niet meer veilig zijn. Voor de nieuwe boompjes kiest de gemeente voor verschillende soorten. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de biodiversiteit én een veranderend klimaat. Zo kunnen we ook in de toekomst blijven genieten van onze laanbomen en van de natuur.

Wanneer en waar snoeien, kappen en herplanten we?

Snoeien en kappen gebeurt tussen november en half maart, herplanten tussen  november en januari. Waar we kappen, markeren we de stammen met een stip. Voor we gaan snoeien of kappen, onderzoeken we of bomen geschikt zijn als verblijfplaats voor beschermde dieren (onder andere broedvogels, vleermuizen en eekhoorns). En we onderzoeken of bomen een vliegroute voor vleermuizen zijn.
Bij kap van delen van lanen en bij herplant informeren we altijd eerst aanwonenden en dorpsraad.

Meer informatie