De gemeente werkt samen met politie, brandweer en de ambulancedienst om grootschalige incidenten, crises en ernstige ongevallen te voorkomen en (als het nodig is) te bestrijden. We doen dit door:

Veiligheid al mee te nemen in de planvorming

Bij bouw- en verbouwplannen wordt gelet op veiligheid; de veiligheid van panden, maar ook van straten en wegen. Zo wordt een industriewijk niet vlak naast een woonwijk geplaatst. Er is aandacht voor toegangswegen voor hulpdiensten en vluchtroutes voor als er een ramp plaatsvindt.

Het voorkomen en beperken van onveilige situaties

De gemeente controleert bijvoorbeeld de brandveiligheid van openbare gebouwen en bij evenementen. Ook door bepaalde vergunningen verplicht te stellen en deze te controleren en te handhaven werken wij aan een zo veilig mogelijke leefomgeving.

De voorbereiding op mogelijke rampen

De gemeente heeft een up-to-date crisisplan en oefent regelmatig met politie, brandweer en GHOR (ambulancedienst).

Tijdens een crisis

Wanneer - ondanks alle inspanningen - ons toch een crisis overkomt, zijn we goed voorbereid om de crisis te beheersen. De taken van de gemeente hierbij zijn onder andere:

  • communicatie over de (ontwikkelingen van) de crisis naar de inwoners
  • opvang van onze inwoners
  • zorg en nazorg van slachtoffers
  • de registratie van slachtoffers
  • de registratie van schadegevallen