De gemeente doet er alles aan om incidenten en calamiteiten tot een minimum te beperken. Zo gelden bijvoorbeeld strenge veiligheidseisen aan het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. We kunnen echter niet alles voorzien. Daarom is het belangrijk dat inwoners zelf ook stilstaan bij de risico’s in hun eigen leefomgeving en zich hierop voorbereiden. Want als er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch iets misgaat, kunnen de gevolgen groot zijn. De gemeente is voorbereid op calamiteiten. Wij werken samen met andere gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf veel voorbereidingen treffen. Deze voorbereidingen verschillen per calamiteit en zijn vaak eenvoudig. In een droge periode verwacht de gemeente dat u er zelf aan denkt om bijvoorbeeld geen vuur te maken en geen sigarettenpeuk in de natuur te gooien. Wie op vakantie gaat, is zelf verantwoordelijk voor een goede beveiliging van zijn huis. En het is belangrijk om bijvoorbeeld kaarsen en batterijen in huis te hebben voor het geval de stroom uitvalt.
Op de website van de VNOG vindt u meer tips over voorbereiding op calamiteiten.

Online risicokaart

De Provincie Gelderland heeft een risicokaart met verschillende onderwerpen gemaakt. Hier kunt u eenvoudig de risico's bij u in de buurt opzoeken door uw postcode of woonplaats in te voeren. U kunt zien of er in uw omgeving een verhoogd risico is op bijvoorbeeld een natuurbrand of overstroming. Ook krijgt u advies over wat u bij deze risico’s kunt doen.