De gemeente organiseert opvangplekken op gemeentelijke opvanglocaties. Een team van locatiecoördinatoren zorgt voor het reilen en zeilen op de locaties. Deze coördinatoren hebben 1 centraal e-mailadres: locatiecoordinatie@lochem.nl. De volgende locaties zijn in gebruik:

EuroParcs Resort de Achterhoek Lochem

EuroParcs in Lochem is een gemeentelijke opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne. Hier is plek voor 118 mensen. Het park stelt hiervoor een aantal huisjes tijdelijk beschikbaar tot 1 november 2024.

Locatie-coördinatoren van de gemeente zijn het aanspreekpunt en vraagbaak voor de Oekraïners. Een netwerk van vrijwilligers zet zich actief in. Zo organiseren zij fietslessen en helpen ze met de organisatie van activiteiten. 

De Bloemenkamp Gorssel

In de Bloemenkamp vangt de gemeente sinds mei 2022 ontheemden uit Oekraïne op. De appartementen blijven voor hen beschikbaar tot en met 31 december 2024.  Dit brengt rust voor de mensen die gevlucht zijn voor de oorlog in hun land.

De appartementen zijn met veel hulp van vrijwilligers uit Gorssel ingericht en geschikt gemaakt om er tijdelijk in te wonen. De opvang verloopt naar wederzijdse tevredenheid van het dorp en de Oekraïners. Zij werken, volgen onderwijs, zijn aangesloten bij sportverenigingen en hebben sociale contacten opgebouwd.

In de gezamenlijke ruimte van de Bloemenkamp zijn locatie-coördinatoren aanwezig als aanspreekpunt. Ook organiseren vrijwilligers hier activiteiten zoals taallessen. Oekraïners die bij gastgezinnen wonen, kunnen ook gebruik maken van deze diensten.

Zutphenseweg 106 Lochem

Op het terrein naast Zwem- en sportcentrum De Beemd in Lochem komen tijdelijke woningen voor statushouders en ontheemde Oekraïners. Op het terrein staat ook een woonhuis, dat nu als kantoor in gebruik is. Dit wordt aangepast zodat het weer geschikt is om te wonen (nieuwsbericht over deze locatie).

De gemeente wil flexibele wooneenheden voor Oekraïners plaatsen op het terrein. Het woonhuis wordt geschikt gemaakt voor statushouders. Het plan wordt de komende weken, in afstemming met een klankbordgroep van buurtbewoners, verder uitgewerkt (nieuwsbericht over de klankbordgroep).

Vraag en antwoord Planontwikkeling Zutphenseweg 106, Lochem