Op het terrein Zutphenseweg 106/ 106A, naast Zwem- en sportcentrum De Beemd in Lochem komen tijdelijke woningen voor ontheemde Oekraïners, statushouders en spoedzoekers. Eind juni informeerde de gemeente bewoners over het plan en begin juli stelde de gemeenteraad geld beschikbaar. Buurtbewoners en vertegenwoordigers van Zwembad en sportcentrum De Beemd en Staring College werken in overleg met de gemeente het plan de komende weken verder uit.

Foto van het pand vanaf de weg

Uit het flora- en faunaonderzoek blijkt dat er beschermde diersoorten zijn: de dwergvleermuis en de huismus. Dit werkt vertragend op een vergunning om te slopen. Vertraging is niet gewenst, omdat veel mensen een huis nodig hebben.

Niet slopen maar verbouwen 

Daarom is nagedacht over de vraag: wat kan wel? Als we de grote gebouwen niet slopen maar verbouwen tot appartementen, kunnen de tijdelijke woningen eerder klaar zijn. We hebben nu een andere schets liggen. Dit is nog steeds een schets, we werken deze verder uit naar een concept ontwerp. Dat ziet er ongeveer zo uit: 

  • Volgens plan verbouwen we het voormalige woonhuis tot een woning voor een groot statushoudersgezin. We starten begin oktober met verbouwen. We gaan er vanuit dat zij eind dit jaar daar kunnen wonen.
  • De gemeente wil de bungalow 106A en het gebouw achter 106 verbouwen tot in totaal 5 appartementen. 
  • De gemeente wil dan 22 flexibele wooneenheden voor Oekraïners plaatsen op het terrein.

De gemeente luistert tijdens het overleg naar zorgen van omwonenden, en probeert hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen. De klankbordgroep kwam op 21 september voor het eerst bij elkaar.

Planning

De wens is dat het definitief ontwerp in december 2023 klaar is. Dan volgt de vergunningaanvraag. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de tijdelijke huizen in de zomer van 2023 klaar zijn.  

Deel dit artikel