We zijn begonnen met de voorbereidingen voor keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers. Dit pakken we samen met de agrarische sector op. In deze keukentafelgesprekken praten agrarische ondernemers over verschillende onderwerpen met een coach of adviseur. Bijvoorbeeld over uw persoonlijke welzijn. Of over de ruimtelijke ordening wanneer u uw bedrijf wilt beëindigen. De motie keukentafelgesprekken agrarische ondernemers van 28 juni 2021 geeft het college de opdracht om in 2022 een externe dienstverlener in te zetten om keukentafelgesprekken te voeren. Zolang er geen dienstverlener gecontracteerd is, is maatwerk mogelijk. Heeft u behoefte aan zo’n gesprek? Neem contact op met Marc Mobach. Stuur een mail naar m.mobach@lochem.nl of bel 0573 - 28 91 15.