De gemeente Lochem heeft ambities met het bedrijventerrein Goorseweg. Al sinds de jaren ‘90 zijn er pogingen ondernomen om met de reeds aanwezige bedrijven een revitalisering uit te voeren op dit terrein. In 2016 is een concept ruimtelijke visie, revitalisering Goorseweg opgesteld. Inmiddels is er veel meer duidelijk geworden rond de infrastructurele situatie rond het plangebied. Bovendien is er een duidelijk beeld ontstaan hoe verschillende ontwikkelingen in de directe omgeving vorm zullen krijgen. Denk hierbij aan de omgeving van het station en de stedenbouwkundige ontwikkeling Kop van Oost. Ook de invulling van het bedrijventerrein Stijgoord (direct ten zuiden van de Goorseweg) komt op gang. Een aantal bedrijven is aan het bouwen en Wila heeft een modern ogende parkeergarage gerealiseerd.

Ruimtelijke visie voor de Goorseweg en haven Lochem (oktober 2020) (pdf, 4.904 KB) . De visie is inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurd op 11 januari 2021.