De gemeente organiseert noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen op gemeentelijke opvanglocaties. Ook helpen we Oekraïners die tijdelijk in onze gemeente wonen. We schrijven mensen in en we organiseren voorzieningen en regelingen. Daarnaast ondersteunt de gemeente gastgezinnen bij particuliere opvang. We bieden  informatie en een luisterend oor. Er is een centraal e-mailadres voor uw vragen of tips aan de gemeente: oekraine@lochem.nl

Opvanglocaties

De gemeente organiseert opvangplekken op gemeentelijke opvanglocaties. Een team van locatiecoördinatoren zorgt voor het reilen en zeilen op de locaties. Deze coördinatoren hebben 1 centraal e-mailadres: locatiecoordinatie@lochem.nl. De volgende locaties zijn in gebruik:

EuroParcs Resort de Achterhoek

Hier is plek voor 98 mensen. Het park stelt hiervoor een aantal huisjes tijdelijk beschikbaar.

De Bloemenkamp

De appartementen in de voormalige seniorenflat de Bloemenkamp in Gorssel zijn geschikt gemaakt voor de opvang van Oekraïners. Vrijwilligers uit de gemeente Gorssel hebben zich enorm ingezet om huisraad te verzamelen en de appartementen geschikt te maken om in te wonen.

In de gezamenlijke ruimte van de Bloemenkamp zijn locatie-coördinatoren aanwezig als aanspreekpunt. Ook organiseren vrijwilligers hier activiteiten zoals taallessen. Oekraïners die bij gastgezinnen wonen, kunnen ook gebruik maken van deze diensten.

Zutphenseweg 106

Op het terrein naast Zwem- en sportcentrum De Beemd in Lochem komen tijdelijke woningen voor statushouders en ontheemde Oekraïners. Op het terrein staat ook een woonhuis, dat nu als kantoor in gebruik is. Dit wordt aangepast zodat het weer geschikt is om te wonen.

De gemeente wil 6 tot 8 flexibele wooneenheden voor Oekraïners plaatsen op het terrein. Het woonhuis wordt geschikt gemaakt voor statushouders. Het plan voor de hele locatie wordt de komende maanden uitgewerkt.

Het nieuwsbericht over deze locatie leest u via deze link op Lochem.nl

Vraag en antwoord Planontwikkeling Zutphenseweg 106, Lochem

V: Waarom deze locatie voor opvang en huisvesting?
A: Dit is een locatie waar een mogelijkheid zich voordeed. Het ligt in de bebouwde kom nabij een bushalte. De locatie is goed bereikbaar en de kavel is geschikt voor het plaatsen van een aantal flexibele wooneenheden.

V: Hoeveel statushouders en Oekraïense ontheemden worden daar straks gehuisvest?
A: Het bestaande woonhuis wordt omgebouwd naar een locatie waar statushouders gehuisvest gaan worden. Het aantal hangt af van de mogelijkheden na verbouwing. Op de kavel zelf worden 6 tot 8 tijdelijke, flexibele wooneenheden geplaatst voor 24 tot maximaal 56 Oekraïense ontheemden.

V: Hoe komen die flexibele wooneenheden er uit te zien?
A: Dat is nog niet bekend en is onderdeel van het concept-inrichtingsplan waaraan gewerkt wordt.

V: Hoelang gaat die huisvesting op die locatie duren?
A: Er wordt een omgevingsvergunning verstrekt voor de duur van maximaal 10 jaar.

V: Is de verkeersveiligheid ter plekke voldoende?
A: De ontsluiting van en naar de Zutphenseweg blijft zoals deze nu is. Bij de inrichting kijken we hoe we een veilige oversteek naar de overkant van de Zutphenseweg kunnen maken.

V: Is er begeleiding voor de statushouders en Oekraïense ontheemden?
A: Statushouders worden begeleid door een netwerk van consulenten, maatschappelijk begeleiders en via een inburgeringsschool.
Voor de Oekraïense ontheemden is een gespecialiseerd team van locatiecoördinatoren die al ruim een jaar ervaring heeft met deze doelgroep in de gemeente Lochem.

V: Hoe staat het met overlast en veiligheid?
A: Wij gaan, met de ervaringen die we al hebben, op voorhand niet uit van overlast. Beide groepen krijgen dan ook de nodige begeleiding. Zie de vraag over begeleiding.

V: Wordt het perceel rondom afgesloten?
A: Zowel volledige omsluiting als camerabewaking en 24-uurs bewaking is op dit moment niet aan de orde. Wel zullen we bekijken of er extra maatregelen nodig zijn ter bescherming van de groenstrook aan de achterzijde van het perceel.

V: Wanneer is de informatiebijeenkomst voor omwonenden?
A: Momenteel wordt aan het concept-inrichtingsplan gewerkt. We streven ernaar in periode tussen juni en augustus 2023 een informatiebijeenkomst te organiseren waar dit plan wordt gepresenteerd en waarvoor omwonenden uitgenodigd zullen worden.

V: Wat als mijn vraag hier niet vermeld staat?
A: Heeft u een vraag die hierboven niet beantwoord is? Of vindt u iets niet duidelijk? Stel uw vraag dan aan projectmanager Annemarie Heijnen via a.heijnen@lochem.nl

 

Tijdelijk gastgezin zijn

Wilt u tijdelijk gastgezin zijn, dan kunt u dit doorgeven via de website van vluchtelingenwerk. Daar staan ook veel gestelde vragen en antwoorden. En 10 tips voor het opvangen van een vluchteling - Takecarebnb.

Het een absolute pré is dat de vluchtelingen een eigen onderkomen krijgen waar zij -als dat nodig blijkt- een jaar kunnen blijven wonen. Voor wie vluchtelingen opvangt is het belangrijk om mensen te verzamelen waarop een beroep kan worden gedaan.

Samenwerking in de kernen

In verschillende kernen zijn er aanspreekpunten waar u kunt aankloppen met een vraag over particulieren bij gastgezinnen:

Aanbod opvanglocaties

Aanbiedingen voor opvanglocaties registreren wij. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met TakeCareBNB. Meer informatie over zelf opvang verzorgen leest u bij onze veel gestelde vragen.  

Veel gestelde vragen

De gemeente verzorgt ook de inschrijving van de vluchtelingen in de Basisregistratie Personen. Heeft u vragen over onderwijs, asiel of leefgeld?