Hieronder staan de veel gestelde vragen per onderwerp. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag via oekraine@lochem.nl. We proberen uw vraag dan binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)

Zijn Oekraïners verplicht om zich te registeren in de BRP?

Ja, als zij in Nederland verblijven moeten zij zich laten registeren. Dit is van belang voor het aanvragen van leefgeld en de mogelijkheid om in Nederland te mogen werken.

Het inschrijven kan alleen op afspraak. Bel (0573) 289 222

Moet een Oekraïner direct worden ingeschreven in de BRP?

Ja, als een Oekraïner aangifte doet van verblijf en adres, dan schrijft de gemeente deze persoon zo snel mogelijk in.

Moet een vreemdeling die niet de Oekraïense nationaliteit heeft en ook gevlucht is uit Oekraïne direct worden ingeschreven?

Ja, iedere vluchteling uit Oekraïne moet een afspraak maken bij Burgerzaken om zich in te schrijven. Wanneer het niet mogelijk is om hen in te schrijven kan Burgerzaken hen doorverwijzen naar de IND.

Waar kan ik een bewijs van verblijf krijgen?

Bent u gevlucht uit Oekraïne en staat u ingeschreven in de basisregistratie (BRP) van de gemeente Lochem? Heeft u een rechtsbewijs nodig zodat u in Nederland kunt wonen en werken? Maak dan een afspraak met de IND met de online Afsprakenplanner. Later kunt het document afhalen. 

Afspraak maken:

De online Afsprakenplanner en meer informatie kunt u vinden op:

Bewijs van verblijf

Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk in Nederland wonen, hebben een bewijs van verblijf nodig. Ook als zij willen werken. Op de website portaal.refugeepass.nl is het gemakkelijk om een afspraak te maken. Het bewijs ophalen kan vanaf 25 juli tot en met 1 september ook in Deventer. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) levert het bewijs van verblijf. Inschrijven bij de gemeente is nodig om het bewijs van verblijf te krijgen.

 

 

Het inschrijven in de Basisregistratie Personen kan alleen op afspraak. Bel (0573) 289 222. 

Adres

Wanneer iemand voor de eerste nood een Oekraïens gezin in huis neemt, moet dit gezin zich dan inschrijven met dat adres?

Ja, personen moeten we registreren met het adres waar zij feitelijk verblijven.

Ik heb een uitkering of toeslagen, en ik neem iemand uit Oekraïne in huis. Heeft dit gevolgen voor mijn uitkering/toeslagen?

Dit kan gevolgen hebben voor uw uitkering of toeslagen. Levert dit problemen om voor een inschrijving, dan bieden we de mogelijkheid om een briefadres te nemen. Op het adres van de gemeente, Hanzeweg 8 7241 CW Lochem.

Burgerzaken neemt de verantwoording voor de post van deze persoon en de voortgang daarvan. We noteren wel het adres waar de vluchteling verblijft.

Welk adres registreert de gemeente in de BRP als de mensen in bijvoorbeeld een sporthal of noodopvang verblijven?

Dan registreren we het adres van de sporthal of noodvang.

Asiel

Is asiel aanvragen verplicht?

Asiel aanvragen is niet verplicht. Oekraïners met een biometrisch paspoort kunnen vrij reizen naar Nederland. En zonder verblijfsvergunning zeker 90 dagen in Nederland blijven. Dit is de vrije termijn.

Bent u naar Nederland gekomen in uw vrije termijn of met een visum kort verblijf? Of hebt u hier een verblijfsvergunning? Dan mag u gewoon in Nederland blijven. U hoeft geen asiel aan te vragen.

Wilt u wel asiel aanvragen, nu of later? Dan kan het een tijd duren voor de IND uw aanvraag behandelt. De IND neemt de komende maanden geen beslissingen op asielaanvragen van Oekraïners.

Kostgeld en vergoedingen

Ontvangen vluchtelingen leefgeld?

Ja, kijk op de site van de Rijksoverheid voor de bedragen.

Vluchtelingen ontvangen het leefgeld van de gemeente waar zij ingeschreven staan.

Hoe kan het leefgeld aangevraagd worden?

Op de pagina Leefgeld staat alle informatie. Hier vind u ook aanvraagformulieren.

Werk

Mag een vluchteling uit Oekraine werken in Nederland?

Ja, vluchtelingen mogen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. De vluchteling heeft een burgerservicenummer nodig (bron: Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl).

Hoe komen vluchtelingen uit Oekraine aan werk?

Deze mensen kunnen via de reguliere manieren aan werk komen. Zij kunnen zich inschrijven bij een uitzendbureau. Mensen kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen. Het uitzendbureau neemt dan contact met hen op. Er volgt dan een kennismakingsgesprek.

  Bent u werkgever en wilt u wel vanuit sociaal werkgeverschap vluchtelingen uit Oekraïne aan werk helpen? Of misschien wilt u statushouders aan werk helpen?

  Neem dan contact op met onze accountmanager van ’t Baken: Dorien Morsink (d.morsink@bakenlochem.nl, 0573- 28 92 37). Zij kan hierover met u meedenken.

  Waaraan moeten vluchtelingen uit Oekraïne denken als zij betaald gaan werken?

  Let op:

  • Een Nederlandse bankrekening is nodig. Op deze website staan links naar aanbieders (banken): www.betaalvereniging.nl/oekraine/
  • Het recht op leefgeld vervalt, zodra iemand inkomsten uit werk heeft.
  • Iemand die op een gemeentelijke opvanglocatie woont, mag daar blijven wonen.
  • Salaris maakt een werkgever altijd over op een bankrekening. Vertrouwt u het niet? Neem dan contact op met de locatiecoördinatoren: locatiecoordinatie@lochem.nl. Zij kunnen met u meedenken.

  Onderwijs

  Hoe ziet het schoolsysteem in Nederland er uit?

  In Nederland werkt het schoolsysteem anders dan in Oekraine. In Nederland kennen wij de basisschool, de middelbare school en vervolgonderwijs. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaan naar de basisschool. Vanaf hun 13e gaan kinderen naar de middelbare school. Afhankelijk van hun opleiding duurt dat 4 tot 6 jaar. Daarna kunnen ze een vervolgopleiding doen.

  De basisschool is verdeeld in 8 jaarlagen. Dit noemen we groepen. De groepen 1 en 2 noemen we ook wel de kleuterklas. In groep 8 krijgen de kinderen een advies voor de middelbare school.

  Na de basisschool gaan kinderen naar de middelbare school. Er zijn 4 niveaus:

  • praktijkonderwijs (PrO, 4 jaar)
  • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo, 4 jaar)
  • hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo, 5 jaar)
  • voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo, 6 jaar)

  Aan het eind van de middelbare school doen kinderen examen. Als ze het examen hebben gehaald kunnen ze doorstuderen aan een vervolgopleiding.

  Hoe ziet het schoolsysteem in Oekraine er uit?

  In Oekraine gaan kinderen vanaf 6 jaar naar het lager onderwijs. Hier wordt aandacht besteed aan lezen, schrijven, rekenen, spreekvaardigheid en sociale vaardigheden. Het lager onderwijs duurt 4 jaar en kinderen zijn 10/11 jaar als ze daarmee klaar zijn.

  Daarna volgt de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Deze duurt 5 jaar. En wordt afgesloten met een certificaat. Kinderen zijn dan ongeveer 15-16 jaar. De 2e fase van het voortgezet onderwijs duurt maximaal 2 jaar en wordt afgesloten met een getuigschrift. Als kinderen daarna hoger onderwijs willen volgen moeten zij een onafhankelijk toelatingsexamen doen.

  Kunnen kinderen in de gemeente Lochem naar de basisschool?

  Op OBS de Vennegötte in Lochem zijn er vanaf 7 juni tot aan de zomervakantie speciale klassen voor kleuters en 6-12-jarigen. Zo kunnen we de kinderen het beste helpen. We kiezen er voorlopig voor om het Nederlandse schoolsysteem aan te houden. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen naar deze speciale klassen.

  Op school volgen de kinderen een programma waarbij zij les krijgen van een Nederlandse meester of juf. Ze leren zo de Nederlandse taal. De jonge kinderen (4-6 jaar) leren volgens een thema en spelenderwijs. De leerlingen van 6-12 krijgen les in de Nederlandse taal, lezen, rekenen en woordenschat. Wij kijken hoe we het onderwijs in het Oekraïens daarnaast nog een plekje kunnen geven.

  Moet een kind ingeschreven worden op de basisschool?

  Ja, het kind moet in Nederland in het onderwijs ingeschreven worden. Omdat we kiezen voor speciale klassen op OBS de Vennegötte worden de kinderen op deze basisschool ingeschreven.

  Het is makkelijk als kinderen een burgerservicenummer hebben, maar dit is niet verplicht.

  Kunnen kinderen in de gemeente Lochem naar de middelbare school?

  Als kinderen in Nederland komen kunnen ze naar een Internationale Schakelklas (ISK). In de gemeente Lochem is op dit moment geen ISK. Kinderen kunnen vanuit onze gemeente nu het best naar Zutphen (www.iskzutphen.nl).

  Vergoeding zorgkosten

  Moeten mensen uit Oekraïne betalen voor zorgkosten die zij hier maken?

  Medisch noodzakelijke zorg aan vluchtelingen uit Oekraine wordt vergoed via de RMO: Regeling Medische kosten ontheemden uit Oekraine. De laatste informatie over de RMO leest u op de website van de Rijksoverheid.

  Begeleiders en gastgezinnen die mensen uit Oekraïne opvangen vinden informatie over de Nederlandse zorg ook op deze website: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/jouw-situatie/uit-oekraine/.

  De informatie is in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands te lezen.

  Telefoonnummer Zorgverzekeringslijn: 0800- 64 64 644.

  Moeten werkende ontheemden uit Oekraine zich verzekeren voor zorgkosten?

  Nee, dat hoeft vanaf 1 juli 2022 niet meer. Ook werkende ontheemden uit Oekraine zijn verzekerd via de RMO. Een eigen verzekering is daarnaast eigenlijk niet nodig. Het kan en mag wel. Zorgverzekeraars beëindigen de zorgverzekering vanaf 1 augustus 2022. Vluchtelingen uit Oekraine informeren zij hierover met een brief.

  Krijg ik als zorgverlener vergoeding voor de zorg die ik verleen aan Oekraïners?

  Vanaf 1 juli verloopt de vergoeding van zorg via de RMO (Regeling Medische kosten ontheemden uit Oekraine). Wat vergoedt wordt en waar zorgverleners deze kosten kunnen declareren, leest u op de website van de Rijksoverheid. Declaraties, ook voor de maand juli, kunt u vanaf 1 augustus indienen.

  Veiligheid en Welzijn

  Heeft u een vermoeden dat vluchtelingen uitgebuit of mishandeld worden?

  Onze eerste zorg is dat vluchtelingen veilig zijn. Heeft u het vermoeden dat er sprake is van uitbuiting of mishandeling van vluchtelingen? Aarzel niet en neem contact op met Veilig Thuis via 0800-2000. Meer informatie vindt u via de website van veiligthuisnoordoostgelderland.

  Zelf opvang verzorgen

  Als ik mensen uit Oekraine onderdak wil bieden, is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dan verplicht?

  Een VOG is verplicht. Een VOG vinden wij belangrijk als u vluchtelingen uit Oekraine opvangt. Zo’n VOG verklaart dat iemand geen verleden heeft bij justitie, dat opvang van vluchtelingen uit Oekraine in de weg staat. Ook is dit een vereiste vanuit onze WA-verzekering.

  Hoe kom ik aan een VOG?

  U kunt u aanmelden bij Takecarebnb. Via Takecarebnb kunt u kosteloos een VOG aanvragen. U kunt niet voor u zelf een VOG aanvragen. Dit moet via een organisatie.

  Waarom zou ik mij aanmelden bij Takecarebnb?

  Als u vluchtelingen wilt opvangen, kan Takecarebnb  op meerdere manieren ondersteunen.

  1. Takecarebnb ondersteunt gasthuishoudens die vluchtelingen opvangen. U kunt dus via Takecarebnb ondersteuning krijgen en gebruik maken van de ervaringen van anderen. U kunt ook gebruik maken van het netwerk van Takecarebnb.
  2. Via Takecarebnb kunt u kosteloos een VOG ontvangen.
  3. Het kan zijn dat vluchtelingen onbedoeld schade veroorzaken. Een ongeluk zit in een klein hoekje. De WA-verzekering van de gemeente Lochem geeft dekking, als vluchtelingen uit Oekraine in gasthuishoudens dat nodig hebben. Dit geldt alleen als uw eigen WA-verzekering de kosten niet dekt. Een van de vereisten van de verzekeraar voor uitkering, is dat een gasthuishouden goedgekeurd is bij Takecarebnb en dat zij een VOG hebben.

  Waarom kost de aanmeldprocedure van Takecarebnb veel tijd?

  Takecarebnb heeft tijdelijk veel extra werkzaamheden. Takecarebnb zet meer mensen in. Toch kost het veel tijd om  het grote aantal aanbiedingen en aanvragen te verwerken.

  Vangt u vluchtelingen uit Oekraine op? Wilt u op de hoogte blijven van nieuws of vragen?

  Met enige regelmaat stuurt de gemeente informatie of nieuws aan particulieren die mensen uit Oekraine opvangen. Dat kan bijvoorbeeld een uitnodiging zijn voor een activiteit speciaal voor de vluchtelingen of gasthuishoudens. Of informatie over zorg, werk, onderwijs. Vangt u vluchtelingen uit Oekraine op en wilt u deze informatie graag ontvangen? Geef uw mailadres dan aan ons door als u deze informatie nog niet ontvangt: oekraine@lochem.nl.

  Wat is POO, particuliere opvang van Oekrainers?

  De aanduiding “POO” staat voor Particuliere Opvang van Oekrainers. Daarmee worden inwoners, organisaties en huishoudens bedoeld die zelf vluchtelingen uit Oekraine opvangen.

  Wat is GOO, gemeentelijke opvang?

  “GOO” staat voor Gemeentelijke Opvang van Oekrainers. Met deze term bedoelen we de gemeentelijke opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraine. Op dit moment zijn dit in de gemeente Lochem: Europarcs (Lochem) en De Bloemenkamp (Gorssel).