Hieronder staan de veel gestelde vragen per onderwerp. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag via oekraine@lochem.nl. We proberen uw vraag dan binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)

Zijn Oekraïners verplicht om zich te registeren in de BRP?

Ja, als zij in Nederland verblijven moeten zij zich laten registeren. Maar gezien hun situatie handhaven we niet de verplichting tot registratie binnen 5 werkdagen na aankomst.

Het inschrijven kan alleen op afspraak. Bel (0573) 289 222

Moet een Oekraïner direct worden ingeschreven in de BRP?

Ja, als een Oekraïner aangifte doet van verblijf en adres, dan schrijft de gemeente deze persoon zo snel mogelijk in.

Moet een vreemdeling die niet de Oekraïense nationaliteit heeft en ook gevlucht is uit Oekraïne direct worden ingeschreven?

Nee, de IND doet eerst een verblijfsrechtelijke toets. Afhankelijk van de uitkomst, kan deze persoon aangifte doen van verblijf en adres. En dan moet de gemeente deze persoon zo snel mogelijk in te schrijven.

 

Het inschrijven in de Basisregistratie Personen kan alleen op afspraak. Bel (0573) 289 222. 

Adres

Wanneer iemand voor de eerste nood een Oekraïens gezin in huis neemt, moet dit gezin zich dan inschrijven met dat adres?

Ja, personen moeten we registreren met het adres waar zij feitelijk verblijven. Let op: op dit moment kunnen alleen mensen met de Oekraïense nationaliteit worden ingeschreven.

Ik heb een uitkering of toeslagen, en ik neem iemand uit Oekraïne in huis. Heeft dit gevolgen voor mijn uitkering/toeslagen?

Dit kan gevolgen hebben voor uw uitkering of toeslagen. Levert dit problemen om voor een inschrijving, dan bieden we de mogelijkheid om een briefadres te nemen. Op het adres van de gemeente, Hanzeweg 8 7241 CW Lochem.

Burgerzaken neemt de verantwoording voor de post van deze persoon en de voortgang daarvan. We noteren wel het adres waar de vluchteling verblijft.

Welk adres registreert de gemeente in de BRP als de mensen in bijvoorbeeld een sporthal of noodopvang verblijven?

Dan registreren we het adres van de sporthal of noodvang.

Asiel

Is asiel aanvragen verplicht?

Asiel aanvragen is niet verplicht. Oekraïners met een biometrisch paspoort kunnen vrij reizen naar Nederland. En zonder verblijfsvergunning zeker 90 dagen in Nederland blijven. Dit is de vrije termijn.

Bent u naar Nederland gekomen in uw vrije termijn of met een visum kort verblijf? Of hebt u hier een verblijfsvergunning? Dan mag u gewoon in Nederland blijven. U hoeft geen asiel aan te vragen.

Wilt u wel asiel aanvragen, nu of later? Dan kan het een tijd duren voor de IND uw aanvraag behandelt. De IND neemt de komende maanden geen beslissingen op asielaanvragen van Oekraïners.

Kostgeld en vergoedingen

Ontvangen vluchtelingen leefgeld?

Ja, kijk op de site van de Rijksoverheid voor de bedragen.

Vluchtelingen ontvangen het leefgeld van de gemeente waar zij ingeschreven staan.

Hoe kan het leefgeld aangevraagd worden?

In het nieuwsbericht van 29 april staan de formulieren en alle informatie.

Werk

Mag een vluchteling uit Oekraine werken in Nederland?

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. De vluchteling heeft een burgerservicenummer nodig (bron: Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl).

Hoe komen vluchtelingen uit Oekraine aan werk?

Deze mensen kunnen via de reguliere manieren aan werk komen. Zij kunnen zich inschrijven bij een uitzendbureau. In Lochem bijvoorbeeld bij Seesing Flex (info@seesingflex.nl, 0573 - 250 185) of De Brug Personeel (info@debrug-personeel.nl, 0573 - 844 623). Mensen kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen. Het uitzendbureau neemt dan contact met hen op. Er volgt dan een kennismakingsgesprek.

  Bent u werkgever en wilt u wel vanuit sociaal werkgeverschap vluchtelingen uit Oekraïne aan werk helpen? Of misschien wilt u statushouders aan werk helpen?

  Neem dan contact op met onze accountmanager van ’t Baken: Dorien Morsink (d.morsink@lochem.nl, 0573- 28 92 37). Zij kan hierover met u meedenken.

  Waaraan moeten vluchtelingen uit Oekraïne denken als zij betaald gaan werken?

  Let op:

  • Zij moeten een zorgverzekering afsluiten. Zorgkosten worden niet langer gedekt via het CAK. Mogelijk heeft een vluchteling ook recht op zorgtoeslag. Dit kan iemand aanvragen zodra hij werk heeft. Let hierbij op de voorwaarden die gelden voor deze aanvraag. Meer informatie over zorg en werk, is te lezen op deze website: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/jouw-situatie/uit-oekraine/.
  • Een Nederlandse bankrekening is nodig. Op deze website staan links naar aanbieders (banken): https://www.betaalvereniging.nl/oekraine/
  • Het recht op leefgeld vervalt, zodra iemand inkomsten uit werk heeft.
  • Iemand die op een gemeentelijke opvanglocatie woont, mag daar blijven wonen.
  • Salaris maakt een werkgever altijd over op een bankrekening. Vertrouwt u het niet? Neem dan contact op met de locatiecoördinatoren: locatiecoordinatie@lochem.nl. Zij kunnen met u meedenken.

  Onderwijs

  Hoe ziet het schoolsysteem in Nederland er uit?

  In Nederland werkt het schoolsysteem anders dan in Oekraine. In Nederland kennen wij de basisschool, de middelbare school en vervolgonderwijs. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaan naar de basisschool. Vanaf hun 13e gaan kinderen naar de middelbare school. Afhankelijk van hun opleiding duurt dat 4 tot 6 jaar. Daarna kunnen ze een vervolgopleiding doen.

  De basisschool is verdeeld in 8 jaarlagen. Dit noemen we groepen. De groepen 1 en 2 noemen we ook wel de kleuterklas. In groep 8 krijgen de kinderen een advies voor de middelbare school.

  Na de basisschool gaan kinderen naar de middelbare school. Er zijn 4 niveaus:

  • praktijkonderwijs (PrO, 4 jaar)
  • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo, 4 jaar)
  • hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo, 5 jaar)
  • voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo, 6 jaar)

  Aan het eind van de middelbare school doen kinderen examen. Als ze het examen hebben gehaald kunnen ze doorstuderen aan een vervolgopleiding.

  Hoe ziet het schoolsysteem in Oekraine er uit?

  In Oekraine gaan kinderen vanaf 6 jaar naar het lager onderwijs. Hier wordt aandacht besteed aan lezen, schrijven, rekenen, spreekvaardigheid en sociale vaardigheden. Het lager onderwijs duurt 4 jaar en kinderen zijn 10/11 jaar als ze daarmee klaar zijn.

  Daarna volgt de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Deze duurt 5 jaar. En wordt afgesloten met een certificaat. Kinderen zijn dan ongeveer 15-16 jaar. De 2e fase van het voortgezet onderwijs duurt maximaal 2 jaar en wordt afgesloten met een getuigschrift. Als kinderen daarna hoger onderwijs willen volgen moeten zij een onafhankelijk toelatingsexamen doen.

  Kunnen kinderen in de gemeente Lochem naar de basisschool?

  Op OBS de Vennegötte in Lochem zijn er vanaf 7 juni tot aan de zomervakantie speciale klassen voor kleuters en 6-12-jarigen. Zo kunnen we de kinderen het beste helpen. We kiezen er voorlopig voor om het Nederlandse schoolsysteem aan te houden. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen naar deze speciale klassen.

  Op school volgen de kinderen een programma waarbij zij les krijgen van een Nederlandse meester of juf. Ze leren zo de Nederlandse taal. De jonge kinderen (4-6 jaar) leren volgens een thema en spelenderwijs. De leerlingen van 6-12 krijgen les in de Nederlandse taal, lezen, rekenen en woordenschat. Wij kijken hoe we het onderwijs in het Oekraïens daarnaast nog een plekje kunnen geven.

  Moet een kind ingeschreven worden op de basisschool?

  Ja, het kind moet in Nederland in het onderwijs ingeschreven worden. Omdat we kiezen voor speciale klassen op OBS de Vennegötte worden de kinderen op deze basisschool ingeschreven.

  Het is makkelijk als kinderen een BSN-nummer hebben, maar dit is niet verplicht.

  Kunnen kinderen in de gemeente Lochem naar de middelbare school?

  Als kinderen in Nederland komen kunnen ze naar een Internationale Schakelklas (ISK). In de gemeente Lochem is op dit moment geen ISK. Kinderen kunnen vanuit onze gemeente nu het best naar Zutphen (www.iskzutphen.nl) of Deventer https://hetstormink-ehl.nl/onderwijs/internationale-schakelklas-isk)

  Vergoeding zorgkosten

  Moeten mensen uit Oekraïne betalen voor zorgkosten die zij hier maken?

  Medisch noodzakelijke zorg aan vluchtelingen uit Oekraine wordt vergoed.

  Mensen uit Oekraïne over de Nederlandse zorg vinden op de website: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/. Let op: wanneer vluchtelingen uit Oekraïne werk vinden, moeten zij zelf een zorgverzekering afsluiten. Zij hebben dan ook recht op zorgtoeslag. Hierover staat op de website van de zorgverzekeringslijn ook meer informatie.

  Begeleiders en gastgezinnen die mensen uit Oekraïne opvangen kunnen informatie over de Nederlandse zorg vinden op de website: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/jouw-situatie/uit-oekraine/
  De informatie is in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands beschikbaar.

  Telefoonnummer Zorgverzekeringslijn: 0800- 64 64 644.

  Krijg ik als zorgverlener vergoeding voor de zorg die ik verleen aan Oekraïners?

  Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat u voor de zorg die u verleent, bij het CAK (Centraal Administratiekantoor) subsidie kunt aanvragen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten. 

   CAK - Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (hetcak.nl)

  Veiligheid en Welzijn

  Heeft u een vermoeden dat vluchtelingen uitgebuit of mishandeld worden?

  Onze eerste zorg is dat vluchtelingen veilig zijn. Heeft u het vermoeden dat er sprake is van uitbuiting of mishandeling van vluchtelingen? Aarzel niet en neem contact op met Veilig Thuis via 0800-2000. Meer informatie vindt u via de website van veiligthuisnoordoostgelderland.