Oorlogsvliegtuig en stoffelijke resten Eefde geborgen

De berging van het vliegtuig dat op 26 september 1944 neerstortte tussen Eefde en Gorssel is eerder dan verwacht afgerond. De werkzaamheden zijn succesvol verlopen. Er zijn wrakdelen, stoffelijke resten en uniformfragmenten gevonden en geborgen. Nader onderzoek moet uitwijzen of de stoffelijke resten inderdaad van de vermiste Britse piloot William Hurrell zijn. Doordat de berging deze week al is afgerond, gaat de bezoekersdag van 20 november niet door. Hiervoor in de plaats is er op die dag een herdenking.

Het toestelnummer hoort bij de vermiste piloot

Het toestel is de Hawker Typhoon MN582 van het 175e Squadron van de Britse Royal Air Force. Dat blijkt uit unieke codenummers die op delen van het toestel zijn gevonden. De Hawker Typhoon MN582 keerde op de fatale septemberdag niet terug van een gewapende verkenningsvlucht. De  officiële omschrijving was “neergeschoten nabij Apeldoorn door een Messerschmitt 109”. Bij het toestel werden honderden granaten van de boordkanonnen van het toestel gevonden en de verwachte acht raketten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) zorgt voor de ruiming van de aangetroffen boordmunitie.

Stoffelijke resten

De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) heeft stoffelijke resten  veilig gesteld. Nader onderzoek in het laboratorium van de BIDKL in Soesterberg moet uitwijzen of de geborgen stoffelijke resten zijn van de vermiste piloot van de MN582, Flight Sergeant William Hurrell. De resultaten van het onderzoek zullen ter goedkeuring worden aangeboden aan het Britse Ministerie van Defensie. Dit kan enige tijd duren. Pas daarna zal het Britse Ministerie van Defensie de voorbereidingen voor een herbegrafenisceremonie starten.

Nabestaanden Hurrell

De nabestaanden van Flight Sergeant William Hurrell in Australië zijn door burgemeester Van ’t Erve geïnformeerd over de vondst van het toestel en de stoffelijke resten. Zij komen op uitnodiging van de gemeente over naar Nederland om de locatie waar het toestel neerstortte te bezoeken en de herdenkingsdienst bij te wonen. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: “Ik heb goede hoop dat we William Hurrell uiteindelijk zijn laatste, eervolle rustplaats kunnen geven. Ik ben Defensie en de bergingsexperts erg dankbaar voor hun professionele en gedegen werk en kijk uit naar de komst van de nabestaanden.”

Herdenking in plaats van bezoekersdag

Vanwege de onvoorziene snelle afronding van de berging gaat de bezoekersdag op 20 november niet door. Wel wordt er die dag een herdenking gehouden. U kunt zich niet meer aanmelden voor de herdenkingsbijeenkomst op 20 november. Alle plaatsen voor de herdenkingsbijeenkomst zijn inmiddels bezet.

Toestel geborgen in kader van Nationaal Bergingsprogramma Vliegtuigwrakken

Het vliegtuigwrak werd in opdracht van de gemeente Lochem geborgen in het kader van het Nationaal Bergingsprogramma Vliegtuigwrakken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project werd uitgevoerd door de samenwerkende gespecialiseerde bergingsdiensten van het Ministerie van Defensie, ondersteund door het civieltechnische bedrijf Leemans Speciaalwerken.

Nieuws over de berging leest u op deze pagina. Wilt u meer informatie neem dan contact op met de gemeente Lochem.