Sport, beweging en leefbaarheid vinden we belangrijk. Daarom stimuleren we de organisatie van sportactiviteiten en het hebben van goede sportvoorzieningen in elke kern. Sportverenigingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Voor wie?

Bij het stimuleren van sport en beweging richten de gemeente en de sportorganisaties zich vooral op jongeren (0-23 jaar), ouderen (65+), mensen met een beperking en mensen met een laag inkomen.

Aanvragen subsidie maatschappelijke inzet sportverenigingen

De subsidieregeling Maatschappelijke inzet sportverenigingen stimuleert verenigingen om sport- en beweegactiviteiten te organiseren die een breed maatschappelijk doel dienen en samen met andere maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd. In de subsidieregeling vindt u onder welke voorwaarden sportverenigingen subsidie ontvangen. Hierbij kunt u denken aan en sportmiddag voor mensen met een beperking, waarbij de sportvereniging en zorginstelling samenwerken.

Aanvragen sportsubsidie

Een vereniging kan subsidie voor sportvoorzieningen aanvragen. Of de vereniging deze subsidie krijgt, hangt af van een besluit van de gemeenteraad.

De subsidieregeling sportvoorzieningen is voor sportverenigingen of beheerstichtingen voor investering in vernieuwing, uitbreiding of aanpassing van sportvoorzieningen. Dit kan bijvoorbeeld voor de aanleg van een (kunstgras)veld, voor nieuwe of te renoveren kleedruimtes, voor een EHBO-ruimte, voor trainingsfaciliteiten. In de subsidieregeling staat onder welke voorwaarden verenigingen of stichtingen subsidie kunnen ontvangen.

Aangepast sporten en bewegen

We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Daarom heeft de gemeente een buurtsportcoach voor aangepast sporten en bewegen. De buurtsportcoach helpt iedereen die om wat voor reden dan ook een aanpassing nodig. Ook ondersteunt de coach verenigingen met vragen over aanpassingen van accommodaties of het begeleiden van mensen die aangepast sporten. Benieuwd waar u aangepast kunt sporten in de buurt? Met hulp van de website www.unieksporten.nl ziet u alle mogelijkheden.

De buurtsportcoach is tot stand gekomen in samenwerking met de Stedendriehoek. Op de website www.unieksporten.nl vindt u alle informatie en kunt u zien wie de buurtsportcoach van Lochem is en de contactgegevens.