De gemeente stimuleert verenigingen om sport- en beweegactiviteiten te organiseren. Hierbij gaat het om activiteiten die een breed maatschappelijk belang dienen en in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd. De activiteiten zijn gericht op prioritaire doelgroepen. Deze doelgroepen zijn:

  • jongeren (0-23 jaar)
  • ouderen (65 jaar en ouder)
  • mensen met een beperking
  • sociale minima 

Overleg eerst met de verenigingsondersteuner

Voordat u een subsidieaanvraag indient, is het belangrijk dat u hierover afstemming heeft gezocht met de verenigingsondersteuner: Christian Beuzel (christianbeuzel@sportraadlochem.nl).

Hij kan u adviseren over uw aanvraag en u eventueel in verbinding brengen met andere partners, omdat hij goed op de hoogte is van de ideeën die leven bij de sportverenigingen en maatschappelijke partners. Tot slot toetst hij of uw aanvraag compleet is.

Voor het afstemmen van uw aanvraag met de verenigingsondersteuner kunt u het volgende formulier (odt, 26 KB)  met de gevraagde informatie gebruiken. Let op: dit document is alleen bedoeld voor uzelf en ter bespreking met uw bestuur en de verenigingsondersteuner. De aanvraag moet uiteindelijk via het online formulier.

Als u overleg gehad hebt gehad met de bestuurders van uw sportvereniging en de verenigingsondersteuner kunt u de subsidie hieronder aanvragen.

Wanneer komt mijn vereniging in aanmerking voor subsidie?

De volgende projecten op het gebied van sport en bewegen komen in aanmerking voor subsidie:

  • Project of activiteit die een bijdrage leveren aan de actieve participatie van prioritaire doelgroepen.
  • Waarbij de sportvereniging samenwerkt met minimaal één maatschappelijke partner (bijv. school of zorginstelling).
  • Project of activiteit die zich primair richt op inwoners van de gemeente Lochem.

Daarnaast komen alleen verenigingen in aanmerking voor subsidie waarvan de sportbond is aangesloten bij het NOC*NSF of bij een regionale of landelijke bond.

Wanneer moet ik een subsidieaanvraag indienen?

U kunt het hele jaar door een subsidie aanvragen vanuit de subsidieregeling ‘Maatschappelijke inzet sportverenigingen’. Hou bij een aanvraag rekening met een doorlooptijd van zes weken.

Nieuwe aanvragen nemen we op volgorde van binnenkomst in behandeling, zolang er geld beschikbaar is. 

Wat heb ik nodig?

  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • U heeft overleg gehad met de bestuurders van uw sportvereniging en de verenigingsondersteuner van de Sportraad Lochem.

Regelgeving