Voor het laten horen van muziek met geluidsapparatuur heeft u een ontheffing geluidshinder nodig. Als u een evenement organiseert dan hoeft u deze niet apart aan te vragen, het is een onderdeel van de evenementenvergunning. Is er geen sprake van een evenement maar geeft u bijvoorbeeld een feestje op eigen grond, dan kunt u de ontheffing geluidshinder eenvoudig aanvragen. Een ontheffing geluidshinder kost € 22,65.

Stuur uiterlijk 2 weken van te voren een mail naar c.groenendijk@lochem.nl met de volgende informatie:

  • adres waar het feest plaatsvindt
  • datum
  • begin- en eindtijd muziek

De eindtijd volgens het evenementenbeleid voor muziek is op vrijdag en zaterdag 24.00 uur en de overige dagen 23.00 uur.

Tip: informeer uw buren over de datum en tijd waarop de muziek te horen is.

Plaatst u een tent?

Voor een tent, tribunes of varende objecten waarin 150 personen of meer aanwezig kunnen zijn, moet u een gebruiksmelding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen doen. Doe de melding uiterlijk 4 weken van te voren. Voor deze melding hoeft u niet te betalen.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Monique Hazewinkel of Carla Groenendijk. Beiden zijn het beste in de ochtend te bereiken op (0573) 28 92 22.