Er is een gebruiksmelding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen nodig als er een niet-bouwwerk is (bijvoorbeeld een tent, tribunes of varende objecten) waarin 150 personen of meer aanwezig kunnen zijn.

U kunt het formulier downloaden, printen en invullen. Stuur het via ons contactformulier of per post naar ons toe.

Wat heb ik nodig?

U moet een situatieschets en plattegrond(-en) bijvoegen. In het meldingsformulier staat beschreven wat u op de plattegrond moet intekenen.